Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finantelor Publice si va fi implementat de catre Ministerul Transporturilor. In acest sens, cele doua ministere vor incheia un acord subsidiar.

Concret, suma va fi utilizata pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice guvernamentale, in vederea realizarii unor obiective de investitii cuprinse in Axele prioritare 1 si 2 din POIM 2014-2020, respectiv proiecte pentru cresterea mobilitatii si dezvoltarea transportului rutier, feroviar si naval si a mijloacelor de transport subteran, eliminarea blocajelor din reteaua infrastructurii de transport, cresterea zonelor de acces cu conectivitate redusa, reducerea impactului transportului asupra mediului

Imprumutul se acorda pe o perioada de pana la 25 de ani, cu o perioada de gratie de pana la 7 ani, in conditii foarte avantajoase in comparatie cu alte instrumente financiare, si va fi disponibilizat in cel mult 20 de transe, pana la 31 decembrie 2024.

Potrivit legislatiei in domeniul datoriei publice, subproiectele alocate de BEI sunt prefinantate partial de la bugetul de stat, iar ulterior, parte a acestei prefinantari se recupereaza din sumele imprumutului.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.