Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, ce va fi înființată potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată miercuri de Guvern, va pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro. In plus, va stabili acțiunile necesare pentru pregătirea economiei și societății românești pentru aderarea la euro. Comisia Națională va prezenta până la 15 noiembrie 2018, spre asumare politică atât calendarul de trecere la moneda euro, cât și Planul național de adoptare a monedei euro.

Euro Foto: MorgueFile.com

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru aderarea la euro trebuie îndeplinite cinci criterii nominale de convergență (criteriile de la Maastricht) și un criteriu juridic potrivit căruia trebuie compatibilizată legislația de organizare și funcționare a Băncii Naționale a României cu cea a Băncii Centrale Europene. O altă cerință este continuarea procesului de preluare și transpunere în legislația națională a reglementărilor comunitare (convergența juridică).

Euro a fost adoptată până în prezent de 19 din cele 28 de state membre UE, Lituania fiind țara care s-a alăturat cel mai recent (1 ianuarie 2015) grupului zonei euro. În afară de Danemarca și Regatul Unit, care au recurs la "clauza de exceptare", celelalte opt state din afara eurosistemului, inclusiv România, s-au angajat să adopte euro odată ce vor îndeplini criteriile de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

Comisia va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice guvernamentale cu responsabilități în pregătirea aderării și derularea reformelor structurale, Administrației Prezidențiale, confederațiilor patronale și sindicale, Băncii Naționale și ASF, personalități ale științei, culturii și mediului academic, organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative.

Comisia Națională de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro va fi condusă de prim-ministru și președintele Academiei Române, în calitate de co-președinți, și de doi vicepreședinți, respectiv guvernatorul BNR și viceprim-ministrul desemnat de prim-ministru prin decizie.

În coordonarea Comisiei se înființează grupuri tematice de lucru, respectiv:

  • finanțe publice și problematică monetară și financiară;
  • reforma și modernizarea pieței muncii, a educației și sănătății;
  • aspecte legislative;
  • informarea publică și protecția consumatorilor.