În şedinţa de Guvern din 16 decembrie 2017 la secţiunea documente confidenţiale a fost aprobat Memorandumul privind aprobarea Termenilor de referinţă pentru înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare a României, iar la începutul lunii martie 2018, Comisia Europeană a selectat consultantul pentru realizarea proiectului, potrivit unor documente consultate de HotNews.ro. În 5-6 martie 2018 au avut loc primele întâlniri dintre reprezentanții MFP, CE, Eximbank și consultant. Potrivit foii de parcurs, în următoarele două săptămâni vor fi elaborate două rapoarte (unul privind disfuncționalitățile pieței financiare din România care vor fi adresate de BND și altul privind două scenarii privind structura juridică și de funcționare a BND), iar în iunie 2018 Guvernul României va decide asupra structurii pe baza căreia se va crea BND (cel mai probabil Eximbank) și va prezenta principalele aspecte ce trebuie amendate în inițiativa legislativă din Parlament.

HotNews.roFoto: Hotnews

Notăm în treacăt faptul că oficial, în 16 decembrie nu a fost nicio ședință de Guvern, ziua fiind una din cele 3 zile de doliu național în memoria Majestății Sale Regele Mihai. Probabil că autorii documentului au trecut dintr-o eroare data de 16 decembrie.

  • ”Este important de menționat că abia în cadrul raportului pentru componenta nr. 3 „Implementarea studiului de fezabilitate pentru structura selectată de către Guvern pentru Banca Națională de Dezvoltare a României”  care are termen de realizare a proiectului de raport 21 septembrie 2018, se vor prezenta aspectele detaliate ce trebuie cuprinse în legislația primară şi secundară pentru înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României în baza cărora se va amenda inițiativa legislativă din Parlament. Proiectul de raport aferent componentei 4 „Prezentarea unei foi de parcurs cuprinzând planul de acțiune detaliat care va fi utilizat ca instrument de îndrumare și monitorizare pe parcursul fazei de implementare a proiectului privind Banca Națională de Dezvoltare a României” se va transmite până la 21 septembrie 2018”, se mai arată în documentul consultat de HotNews.
  • Coordonarea  se va realiza de către un Comitet consultativ a cărui conducere va fi asigurată de MFP (prin Direcția generală trezorerie și datorie publică), care va avea ca scop coordonarea, îndrumarea și orientarea în probleme cheie pentru proiect.  Din cadrul Comitetului consultativ vor face parte pe lângă reprezentanții MFP, ai Comisiei Europene și ai Consultantului, reprezentanți ai Eximbank, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene și ai BNR.
  • Din observaţiile primite de la instituţii financiare internaţionale (BEI, BERD, FMI), instituţii similare din ţări cu tradiţie în privinţa băncilor de dezvoltare (Germania - KfW, UK – BBB (British Business Bank), Italia  Franţa – CDC (Caisse des Depots et Consignations)), Comisia Europeană (DG Competition), a reieşit că un aspect esenţial care trebuie parcurs înainte de crearea cadrului legislativ se referă la implementarea recomandării prevăzută de Comunicarea Comisiei Europene privind băncile naţionale de promovare din 22 iulie 2015 de a realiza o evaluare independentă ex-ante care să fundamenteze necesitatea înfiinţării unei bănci de promovare pentru toate domeniile de activitate.

Pentru realizarea evaluării ex-ante a disfuncţionalităţilor pieţei financiare, România a solicitat sprijin din partea Comisiei Europene, iar în luna iunie 2017 CE a aprobat acordarea de asistenţă tehnică României pentru înfiinţarea BND, în cadrul unui proiectului (care se va derula pe o perioadă de 8 luni de la data semnării contractului pentru serviciile de consultanţă între CE şi consultant). În acest sens, CE a elaborat, cu consultarea MFP, termenii de referinţă pentru acest proiect şi i-a transmis spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit acestor termeni de referinţă proiectul privind înfiinţarea BND are următoarele componente: 1) Elaborarea analizei independente ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare din România, care vor fi adresate de Banca Naţională de Dezvoltare a României; 2) Elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru 2 scenarii privind structura juridică şi de funcţionare a Băncii Naţionale de Dezvoltare a României; 3) Implementarea studiului de fezabilitate pentru structura selectată pentru Banca Naţională de Dezvoltare a României; 4) Prezentarea unei foi de parcurs cuprinzând planul de acţiune detaliat care va fi utilizat ca instrument de îndrumare şi monitorizare pe parcursul fazei de implementare a proiectului privind Banca Naţională de Dezvoltare a României.

Reamintim că Senatul a aprobat în februarie, prin lege, înfiinţarea Băncii de Dezvoltare a României - S.A, care va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenoriatului şi dezvoltarea socio-economică a ţării. Proiectul de lege iniţiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede că BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridică autonomă şi independentă capabilă să încheie orice tip de contracte în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, poate participa la achiziţii publice şi poate deţine sau înstrăina orice bunuri în acord cu obiectul său de activitate.

Proiectul legislativ poate fi consultat aici.

Obiectivul Băncii este de a sprijini anteprenoriatul şi dezvoltarea socio-economică a României prin promovarea investiţiilor şi asigurarea finanţării, prin derularea de servicii financiare şi de consultanţă, şi prin emiterea de titluri de valoare şi strângerea de fonduri sau de capital în scopul susţinerii acestor servicii, se arată în proiectul de lege.

Banca ar urma să acorde o atenţie deosebită nevoilor IMM, prin măsurile de Ajutor de stat (în conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare sau prin măsuri de finanţare, în conformitate cu Regulamentul de minimis) şi marilor proiecte de infrastructură.

Proiectul de lege iniţiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede că BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridică autonomă şi independentă capabilă să încheie orice tip de contracte în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, poate participa la achiziţii publice şi poate deţine sau înstrăina orice bunuri în acord cu obiectul său de activitate.

Obiectivul Băncii este de a sprijini anteprenoriatul şi dezvoltarea socio-economică a României prin promovarea investiţiilor şi asigurarea finanţării, prin derularea de servicii financiare şi de consultanţă, şi prin emiterea de titluri de valoare şi strângerea de fonduri sau de capital în scopul susţinerii acestor servicii, se arată în proiectul de lege.

Iniţiatorii susţin în expunerea de motive, că „pe fondul unei lipse acute de finanţare extra-bugetară, se impune necesitatea înfiinţării unei instituţii a cărei activitate să constea în realizarea deopotrivă pentru persoane fizice şi juridice legal constituite, de finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări sau alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea autorităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător şi susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijloci în concordanţă cu politica asumată prin programul de guvernare”, Banca urmând să fie „un catalizator de dezvoltare a economiei româneşti”.

PSD şi ALDE susţin că abordarea este consistentă cu viziunea europeană şi urmează principiile noii arhitecturi a sistemului financiar european.

„Impactul financiar asupra bugetului de stat constă în asigurarea capitalui de stat iniţial în cuantum de 1.000.000.000 de lei”, potrivit sursei citate.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 66 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” şi două abţineri.