Ministerul Finanțelor Publice au pus vineri în discuție publică proiectul de ordin care stabilește modelul, conținutul, și modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112), ca urmare a modificărilor legislative în domeniul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice și juridice. Proiectul poate fi consultat aici.

Declarația 112 cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Prevederile ordinului vizează modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate corespunzător cu modificările din legislația specifică generate de Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă nr. 8/privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și de Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, după cum urmează:

• introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

• introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii;

• introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă;

• introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016;

• introducerea unor prevederi speciale referitoare la modul de calcul, declarare și plată a contribuțiilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Codul fiscal.

• introducerea unei prevederi speciale privind optiunea distribuirii și plății lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit , de către plătitorul de venit;

• actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislației specifice.