România a avut un deficit la bugetul general consolidat de 4,46 miliarde lei, adică 0,48% din produsul intern brut, în primele 3 luni ale anului 2018, în condițiile în care în perioada similară a anului 2017 se înregistrase excedent, de 1,5 miliarde de lei, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanțelor Publice.

Dacă facem o comparație, bugetul general consolidat era pe plus cu 0,19% din PIB în ianuarie-martie 2017, în timp ce în primele 3 luni ale anului 2018 a fost pe minus 0,48% din PIB.

Totuși, MFP arată că deficitul înregistrat este sub nivelul prognozat pentru perioada analizată de 0,97% din PIB (8,96 miliarde lei). Bugetul general consolidat include bugetul de stat, bugetele de pensii şi de şomaj.

Veniturile bugetului general consolidat pe primele 3 luni ale anului 2018, potrivit MFP:

 • Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 66,4 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.
 • MFP spune că se înregistrează „creșteri semnificative” comparativ cu primul trimestru al anului precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+31,1%) și din veniturile nefiscale (+17,0%).
 • De asemenea, Ministerul susține că revoluția fiscală, prin care au fost mutate contribuțiile sociale de pe partea angajatorului pe partea angajatului ar fi avut un efect pozitiv asupra încasărilor. „Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017” - susține MFP.
 • Veniturile din TVA în primele trei luni au fost de 13,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,2% față de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize au fost în sumă de 5,8 miliarde lei (0,6% din PIB) cu 2,6% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.
 • De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului 2017.
 • S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 14,9% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018, precum și din impozitul pe profit cu 3,3% față de anul precedent și din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități cu 0,8%.
 • Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 4,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat pe primele 3 luni din 2018, potrivit MFP:

 • Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 70,84 miliarde lei, cu 22,1% mai mari față de primele trei luni ale anului precedent.
 • Cheltuielile de personal sunt cu 18,1% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.
 • Subvențiile acordate în primele trei luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 25,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este determinată, în principal, de plățile efectuate (1,4 miliarde lei) pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul.
 • Dobânzile se mențin ca procent în produsul intern brut la același nivel ca în aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,3% din PIB.
 • Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,8%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
 • Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne si externe, au fost de 4,9 miliarde lei, de aproape 3 ori mai mult față de aceeași perioada a anului trecut - mai spune MFP.