De curând a apărut în Monitorul oficial un ordin comun al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și al Ministerului Sănătății pentru depunerea declarației 112. Lucru foarte important, declarația a fost modificată pentru stopajul la sursă aferent veniturilor din drepturi de autor, arendă, activități sportive, asocieri ale persoanei fizice.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

În esență, procedura de declarare și depunere a formularului 112 - „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, a fost impusă de către următoarele două noi proceduri fiscale:

  •     a) Aplicarea stopajului la sursă pentru mai multe categorii de venituri realizate de persoanele fizice pentru care anterior ordonanțelor mai sus amintite, sarcina declarării a fost la nivelul persoanei fizice;
  •     b) Dreptul salariatului, respectiv  dreptul persoanei fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, de a solicita redirecționarea unei sume corespunzătoare fie la procentul de 2%, fie la procentul de 3,5%, către entități fără scop patrimonial.

Să analizăm aceste modificări fiscale din perspectiva declarației 112:

  • 1. Care sunt categoriile de venituri la care se referă D 112?

Începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2018, se revine la impozitarea prin stopaj la sursă și la declararea în declararea 112, pentru următoarele categorii de venituri:

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

• venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încadrate la activități independente (pentru această activitate independentă, s-a prevăzut în mod expres stopajul la sursă;

• venituri realizate în baza contractelor de arendă;

• venituri din asocierea persoanelor fizice cu persoane juridice ce achită impozitul specific (unități turistice, alimentație publică, hoteluri, etc) – Legea nr. 170/2016;

• venituri scutite de impozit (informaticieni, persoane cu handicap, lucrători sezonieri) pentru care bugetul suportă o parte a contribuției la sănătate.

  • 2. Mai pot direcționa 2% din impozitul pe venit? Dacă da, care e termenul de plată a impozitului re-direcționat?

Una dintre modificările aplicabile începând cu veniturile salariale/drepturi de proprietate intelectuală realizate de persoanele fizice începând cu luna aprilie 2018, este acordarea dreptului acestor persoane să solicite plătitorilor de venituri să direcționeze una din următoarele cote:

a) Cota de 2% din impozitul pe venitul din salarii/drepturi de proprietate intelectuală către unități fără scop patrimonial;

b) Cota de 3,5% din impozitul pe venitul din salarii/drepturi de proprietate intelectuală către unități fără scop patrimonial care sunt autorizate și au cel puțin un serviciu social licențiat.

Din punctul de vedere al Declarației 112, se evidențiază foarte exact prin denumire, adresă și cod de identificare fiscală, acele persoane ce beneficiază de această redirecționare.

Impozitul redirecționat trebuie plătit către aceste unități beneficiare până la aceeași dată cu plata impozitului către bugetul de stat.

Din punct de vedere normativ, această redirecționare de impozit ca urmare a deciziei salariaților, necesită o analiză suplimentară întrucât legiuitorul nu a prevăzut în mod expres și obligația angajatorului să efectueze plățile, ținând cont de faptul că la nivelul angajatorului apar cheltuieli administrative suplimentare cu comisioanele bancare și cu resursa umană care va procesa calculul, declararea și plata sumelor direcționate către potențialii beneficiari. În acest context, presupunând faptul că angajatorii vor dori să realizeze această facilitate fiscală, sunt îndreptățiți să solicite de la salariați acele cheltuieli generate cu aceste transferuri.

Se păstrează în continuare dreptul ca aceste persoane să solicite la ANAF direcționarea anuală prin depunerea formularului 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.

Anul acesta, pentru depunerea formularului 230 aferent veniturilor și impozitului din anul 2017,termenul de depunere este data de 25 mai 2018.

  • 3. Care sunt termenele de depunere pentru declarația 112?

Declaraţia se depune astfel:

• lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile publice;

• trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă;

• până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri de persoane fizice cu persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, microîntreprinderi sau plătitoare de impozit specific, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri.

  • 4. Ce se întâmplă în cazul în care în data depunerii declarației mă prinde în vacanță?

Foarte important: când în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor depun declaraţia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calităţii de asigurat. Material realizat de consultantul fiscal Adrian Bența.