Indicele ROBOR 3M, în funcție de care băncile acordă majoritatea împrumuturilor în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 2.75%. Nivelul ROBOR se determină în urma unui fixing la care sunt invitate să participe 10 bănci alese pe baza a 3 criterii: primul, e legat de activitatea băncii pe piaţa monetară interbancarǎ. Al doilea criteriu vizează limitele pentru depozitele în lei acordate de banca respectivă altor bănci, iar al treilea criteriu e determinat de limitele celorlalte bănci pentru depozitele în lei plasate la banca în cauză. Rata ROBOR pentru fiecare scadenţǎ este calculată de BNR ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare bancă pentru depozitele plasate într-un interval de 15 minute înainte de fixing după ce sunt eliminate extremele.

Banca Nationala a Romaniei BNRFoto: Hotnews

”Văd o creștere de dobândă de 0,25% în acest an, posibil în trimestrul al III-lea, în funcție de evoluțiile unor variabile exogene precum prețul petrolului sau evoluțiile prețurilor la alimente din această vară. Din trimestrul al IV-lea, datorită efectului statistic vor ieși din indicele anual al inflației creșterile de prețuri la combustibili și energie de ultima parte a anului trecut, ceea ce va domoli traiectoria ratei inflației urmărite de BNR. Din acest motiv, cred că BNR va fi mai reținută în a se atinge de dobândă, eventuale alte ajustări în special în anul 2019 depinzând în mare măsură de contextul extern și în special de mișcările de pe piața europeană, puternic influențate de politica monetară a Băncii Centrale Europene”, a explicat economistul șef al BCR, Horia Braun, pentru HotNews.ro.

  • Cum se calculează efectiv ROBOR?

Ratele ROBID şi ROBOR sunt publicate de în aceeaşi zi în termen de 5 minute de la Fixing.

BNR revizuiește cel puțin anual activitatea băncilor participante la fixing pe baza datelor statistice interne și, în funcţie de îndeplinirea criteriilor de mai sus, acordă sau retrage statutul de Participant la Fixing.

Diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, cotat de fiecare bancă nu trebuie să depășească de regulă:

a) 0.50% pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M,

b) 0.75% pentru depozitele 6M, 9M şi 12M. 3.5.

Fiecare bancă participantă la Fixing e obligată să permită celorlalte bănci să poată încheia tranzacţii pe piaţa monetarǎ interbancarǎ, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit, având de asemenea obligația de a răspunde la solicitarea altei bănci într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de cǎtre BNR.

Cotaţiile furnizate sunt obligatorii pentru:

  • a) depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 5 milioane RON,
  • b) depozitele 6M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 3 milioane RON,
  • c) depozitele 9M şi 12M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 2 milioane RON.

În termen de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către BNR, fiecare bancă participantă poate încheia din proprie iniţiativă cel mult câte o tranzacţie cu fiecare altă bancă participantă, pentru una din scadenţele cotate de acesta din urmă pe baza cotaţiilor pentru Fixing ale acesteia din urmă.

Băncile care nu îşi actualizeazǎ cotaţiile în intervalul stabilit dinaintea fixingului trebuie să explice BNR în scris motivele absenţei de la Fixing dintr-o anumită zi, cel mai târziu în a treia zi lucrătoare de la absenţă.

Dacă BNR descoperă că una dintre băncile participante încalcă regulile stabilite, BNR va avertiza în scris banca, iar dacă aceasta va continua să încalce regulile, sau dacă BNR condieră că aceasta reprezintă o ameninţare pentru Fixing, i se poate anula băncii statutul de participant.

Stabilirea ratelor ROBID şi ROBOR pentru depozitele la un anumit termen nu va avea loc dacă băncile au cotat mai puţin de 3 rate pentru o anumită scadenţă (exceptând extremele eliminate anterior).

Dacă ratele de referinţă ROBID şi ROBOR nu pot fi calculate sau anunţate in intervalul precizat, ora de Fixing poate fi decalată, dar nu mai târziu de ora 3:00 PM. În acest caz , BNR va notifica direct Organizatorul şi Participanţii, cel târziu la ora 11:05 AM, cu privire la decalare şi va face un anunţ public pentru a explica motivele decalării.