​Banca Națională a României (BNR) a comunicat luni datele privind dinamică balanței de plăți în luna martie și primul trimestru al anului curent, acestea confirmând intensificarea deficitului de cont curent al balanței de plăți (pe fondul evoluției economiei interne la un ritm peste potențial) și creșterea datoriei externe totale (evoluție influențată și de majorarea costurilor de finanțare), scrie economistul șef al Băncii Transilvania, Adrian Rădulescu, într-un raport transmis investitorilor. ”Atragem atenția cu privire la faptul că, pentru a două luna la rând în martie, datoria publică externă directă pe termen lung s-a situat peste nivelul datoriei private externe pe termen lung, ceea ce constituie un factor de risc la adresă stabilității macro-financiare în eventualitatea incidenței unor șocuri negative”, notează Rădulescu.

Andrei Radulescu, BTFoto: LinkedIn

Ce mai arată Raportul de luni al BT:

  • Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 1 miliard EUR în trimestrul I, în intensificare cu 25.6% an/an.  Această evoluție a fost determinată de adâncirea deficitului balanței comerciale cu bunuri cu 21.7% an/an la 2.6 miliarde EUR, pe fondul evoluției cererii interne la un ritm peste potențial.  De asemenea, excedentul balanței comerciale cu servicii s-a diminuat cu 5% an/an la 1.8 miliarde EUR.
  • Pe de altă parte, deficitul balanței veniturilor primare s-a ajustat cu 41.4% an/an, la 464 milioane EUR în perioadă ianuarie-martie.  De asemenea, excedentul balanței veniturilor secundare s-a majorat cu 11.7% an/an, la 277 milioane EUR.
  •  Statisticile băncii centrale arată și creșterea datoriei externe totale cu 2.2% ytd la 95.5 miliarde EUR în perioadă ianuarie-martie 2018. Această evoluție a fost determinată, în principal, de majorarea datoriei externe totale pe termen scurt cu 4.3% ytd la 25.9 miliarde EUR.
  •   De asemenea, datoria externă totală pe termen lung a urcat cu 1.4% ytd la 69.6 miliarde EUR, pe fondul majorării componenței publice directe cu 3.8% ytd la 34.4 miliarde EUR.
  •   Pe de altă parte, datoria externă privată pe termen lung s-a ajustat cu 0.8% ytd la 33.7 miliarde EUR în primul trimestru din 2018.
  •  Atragem atenția cu privire la faptul că, pentru a două luna la rând în martie, datoria publică externă directă pe termen lung s-a situat peste nivelul datoriei private externe pe termen lung, ceea ce constituie un factor de risc la adresa stabilității macro-financiare în eventualitatea incidenței unor șocuri negative.
  •   În scenariul macroeconomic central BT previzionam că ponderea deficitului de cont curent în PIB se va intensifică de la 3.4% în 2017 la 3.9% în 2018, respectiv 4.5% în 2019 și 2020.
  •  De asemenea, în acest scenariu ponderea datoriei externe totale în PIB va continuă tendința descendentă pe termen mediu, spre un nivel de aproximativ 43% în 2020 (cel mai redus din 2006).