În Monitorul Oficial a apărut Ordinul nr. 1937/2018 ce aprobă formatul cererii de restituire a taxei de primă

HotNews.roFoto: Hotnews

înmatriculare. Acesta aprobă formatul tipizat al cererii de restituire, având în vedere ultimele modificări normative din acest domeniu. În esență nu se mai solicită documente justificative de la contribuabilul care solicită restituirea taxei, procedura prevăzând doar depunerea cererii de restituire.

Iată cele 5 puncte esențiale care trebuie reținute cu privire la restituirea acestei taxe:

Potrivit legislației în vigoare, o persoană interesată poate solicita taxa de primă înmatriculare, indiferent de denumirea și reglementarea aferentă ce a fost achitată începând cu data de 01 ianuarie 2017.

• Termenul maxim până la care poate fi depusă cererea este data de 31 august 2018, iar depunerea ulterioară a acestei cereri va conduce la refuzul restituirii taxei, întrucât acesta este un termen de decădere.

• Raportându-ne la formatul cererii observăm că aceasta este foarte ușor de completat, iar depunerea cererii se poate realiza chiar și în cazul în care contribuabilul nu își amintește cu exactitate valoarea taxei plătite inițial.

• În acest caz, autoritatea fiscală împreună cu celelalte instituții implicate vor efectua demersurile necesare pentru a identifica cuantumul corect al sumei de restituit.

• Reținem și faptul că în cazul în care contribuabilul înregistrează datorii către bugetul de stat, mai întâi se efectuează compensarea sumelor datorate și după caz, se restituie numai suma ce depășește cuantumul datoriilor. Se impune ca solicitantul restituirii taxei să dețină un cont bancar în care să se efectueze plata.

• Actualul format al cererii menționează în mod expres că acel contribuabil ce solicită restituirea taxei solicită implicit și plata dobânzilor datorate de bugetul de stat de la data plății taxei și până la restituire. Nivelul dobânzii este cel prevăzut în codul de procedură fiscală aplicabil în anul 2018. Materil realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.