Bugetul de stat a înregistrat un deficit de 0,65% din PIB, în primele patru luni din acest an, comparativ cu un excedent de 0,16%, în aceeași perioadă a anului trecut, reiese din execuția publicată de Ministerul Finanțelor Publice.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Veniturile totale au urcat, în termeni nominali, cu 11,8%, iar cheltuielile cu 21,5%.

În ceea ce privește veniturile, s-au înregistrat scăderi la impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din capital, de peste 1,44 miliarde lei (-8,4%, comparativ cu ianuarie – aprilie 2017), la capitolul alte impozite și taxe fiscale cu 10,9%, la 310,8 milioane lei, veniturile din capital s-au diminuat cu 12,5%, la 272,6 milioane lei.

Conform documentului MFP, veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 89,6 miliarde lei, reprezentând 9,6% din PIB.

„Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+33,6%) și din veniturile nefiscale (+13,9%). Începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017. Veniturile din TVA în primele patru luni au fost de 17,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,1% față de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize au fost în sumă de 8,8 miliarde lei (0,9% din PIB) cu 14,7% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului 2017”, informează MFP.

  • S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 18,2% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, spune MFP, se înregistrează o diminuare cu 14,4% față de aceeași perioadă anului precedent și la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Ministerul mai spune că sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 5,02 miliarde lei.

  • Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 95,6 miliarde lei, cu 21,5% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent.
  • Cheltuielile de personal sunt cu 20,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 12,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare. Subvențiile acordate în primele patru luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 26,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este determinată, în principal, de plățile efectuate pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul”, precizează minsiterul.

  • Dobânzile sunt cu 56,2% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,5% din PIB, întrucât în luna aprilie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situație care în anul 2017 s-a reflectat în execuția bugetară aferentă lunii iunie.

Conform MFP, cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,8%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 5,9 miliarde lei, de 2 ori mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.