Programul „Investește în tine” se îndepărtează, în mod vizibil și nejustificat, de nevoia identificată în societate și care a generat această propunere: acordarea posibilității tinerilor, cu o situație materială precară, de a accesa un credit subvenționat de stat, susțin reprezentanții a Asociației Parakletos, Asociației Pro Consumatori și ai Grupului Clienților cu Credite în CHF. ”Apreciem că un asemenea program ar trebui adoptat după ample dezbateri, ținând cont de strategia pe termen lung a Ministerului Educației Naționale și cu participarea tuturor instituțiilor cu atribuții legale, precum și a reprezentanților beneficiarilor programului (asociațiile studențești, asociațiile elevilor etc).”, se arată într-un comunicat transmis marți.

HotNews.roFoto: Hotnews

Considerăm că măsura de implementare a programului „Investește în tine” nu prezintă caracter urgent, motiv pentru care necesitatea unui asemenea program ar trebui cumpănită și analizată în detaliu pentru a nu crea efecte contrare celor prezentate de către Guvernul României.

Prin prezentul memoriu ne raliem opiniei prezentate de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor (CNE), ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și ai Consiliului Tineretului din România, opinie potrivit căreia adoptarea acestui program ar putea conduce la creșterea taxelor de studii și la scăderea gradului de finanțare a sistemului de învățământ. În calitate de reprezentanți ai consumatorilor de servicii financiar-bancare considerăm că un asemenea scenariu este posibil, dacă avem în vedere contribuția programului „Prima Casă” la creșterea prețurilor pe piața imobiliară din România.

De asemenea, apreciem că Guvernul României poate aduce la îndeplinire obiectivele trasate în program prin suplimentarea locurilor bugetate în cadrul universităților de stat, precum și prin alocarea de fonduri suplimentare destinate acordării burselor, astfel cum sunt acestea reglementate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/27.02.2017. Așadar, s-ar evita (supra) îndatorarea tinerilor (cu toate consecințele negative care decurg din această stare), iar Guvernul ar putea aloca banii de subvenționare a programului „Investește în tine” direct către învățământul superior din România și fără existența unor intermediari (instituțiile de credit și instituțiile financiar-nebancare).

Cele 6 obiecții și un studiu de caz prezentat de Asociațiile de protecție a consumatorilor

  • 1. Beneficiarii programului ar putea plăti comisioane nejustificate, reprezentând chiar și o treime din rată lunară a creditului contractat
  • 2. Perioada de grație limitată la 5 ani nu acoperă toate situațiile ivite în practică.
  • 3. Tinerii cu situație materială precară ar putea să nu beneficieze de programul guvernamental.
  • 4. Guvernul are obligația de a informa beneficiarii, precum și codebitorii, asupra riscurilor la care se expun ca urmare a accesării unui credit, având în vedere că legislația care acordă protecție sporită consumatorilor nu este aplicabilă în cazul lor.
  • 5. Aria cheltuielilor eligibile depășește limita rezonabilității, fapt care ar putea conduce nu doar la supraîndatorarea tinerilor, ci și la perspectiva efectuării de cheltuieli nechibzuite.
  • 6. Stabilirea in concreto a destinatarilor proiectului guvernamental

7. Studiu de caz

Un student accesează programul guvernamental și, de-a lungul facultății, acumulează o datorie la bancă de 40.000 lei. Beneficiază de o perioadă de grație de 5 ani, urmând să achite creditul în următorii 5 ani, adică 60 de luni. Astfel, rata lunară plătibilă de către împrumutat este de 666 lei. Să presupunem că studentul este, de origine, dintr-un oraș de provincie. Adăugăm astfel cheltuielile cu chiria în cuantum de 250 euro, fără utilități.

Salariul mediu net din România, la acest moment, este de 2700 lei. Presupunând că acesta va fi și venitul studentului după finalizarea facultății, este suficient acest venit pentru a acoperi rata creditului, plata chiriei, utilitățile, precum și cheltuielile de zi cu zi?

Vezi aici comunicatul detaliat.

Documentul a fost transmis catre Comisia Nationala de Prognoza si Statistica, Guvernul Romaniei (Directia de relatii cu publicul), catre Ministerul Finanțelor Publice, precum si in atentia domnilor Viorel Stefan (viceprim-ministru) și Liviu Dragnea (președinte al Partidului Social Democrat).