Domnul Ionescu și cele 3 motive pentru care Isărescu vrea să-i limiteze gradul de îndatorare

de Dan Popa     HotNews.ro
Vineri, 29 iunie 2018, 19:48 Economie | Finanţe & Bănci


Mugur Isarescu, guvernatorul BNR
Foto: Hotnews
Domnul Ionescu a luat un credit ipotecar în 2007. Pe atunci, rata lui la bancă era cam un sfert din salariu. Vecinul lui, dl. Popescu, a luat săptămâna trecută un credit identic. Deși Ionescu și Popescu au salarii egale, rata lui Popescu este o treime din salariu. Când vine vorba despre gradul de îndatorare, Banca Națională lucrează cu un indicator opac după nume: DSTI. Adică, Debt-Service-To-Income, sau pe românește serviciul datoriei raportat la venitul disponibil. Și mai pe scurt, cât dai pe ratele bancare din salariul pe care îl iei lunar. Un român care are un salariu de 2.000 de lei și plătește rate de 1.000 de lei, are un DSTI de 50%. Cei care au luat credite pentru locuințe în ultima perioadă ”simt” mai puternic rata la salariu decât cei care au luat același credit mai demult, arată arată un Raport publicat vineri după amiază de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială.

În termeni tehnici, DSTI pentru cei care au luat credite ipotecare e cu 7 puncte procentuale mai mare, respectiv cu 2 puncte procentuale mai ridicat pentru cei cu credite de consum, față de valorile înregistrate de creditele în stoc.

Cele 3 motive pentru care BNR vede necesară limitarea gradului de îndatorare țin de o potențială criză care ar duce la tăieri de salarii (și care la o valoare constantă a ratei bancare ar urca gradul de îndatorare), de o posibilă creștere a dobânzilor (care, la venituri constante ar îngreuna efortul românilor îndatorați la bancă) și cel de depreciere a leului, care ar crește valoarea nominală a ratei lunare plătibilă băncii). 

Ce mai arată Raportul BNR:
 • Românii cu venituri mici resimt mult mai puternic efortul de a-și achita ratele bancare decât cei cu venituri mult peste medie, ceea ce era lesne de bănuit. Decalajul este mai pronunțat în cazul debitorilor cu credite ipotecare, persoanele cu venitul sub media pe economie având un grad de îndatorare de 57%, față de 26% în cazul debitorilor care câștigă peste dublul salariului mediu pe economie. În ipoteza unei crize financiare care s-ar traduce printr-o tăiere a salariilor, acest lucru ar duce la o creștere a îndatorării mult peste ceea ce ar putea achita un român considerat vulnerabil.
 • Îndatorarea totală a populației a fost în creștere pe parcursul anului 2017, avansând cu 8,1% în termeni anuali, pe fondul continuării majorării creditării bancare într-un ritm alert (+7,5%).
 • Valoarea mediană a unui credit ipotecar s-a majorat cu 12%, iar cea a unui credit de consum cu 15% față de anul 2016. Gradul de îndatorare la nivelul individual al debitorilor, exprimat ca raportul între serviciul datoriei și venit, era de circa 28% pentru creditele aflate în stoc în luna martie 2018, în timp ce pentru debitorii care au contractat împrumuturi noi în ultimele 12 luni acesta a fost marginal mai ridicat (31%).

 • Gradul de îndatorare este puternic senzitiv la șocuri asupra ratei de dobândă, în cazul cărora acesta ar înregistra cea mai mare creștere (comparativ cu materializarea unor șocuri asupra cursului de schimb sau venitului). În cazul unei creșteri a ratei dobânzii cu 2 puncte procentuale, debitorii cu credite ipotecare ar experimenta o creștere medie a DSTI de circa 6 puncte procentuale și cei cu credite de consum o majorare de circa 1 punct procentual.

 • O scădere cu 6% a salariilor debitorilor ar putea conduce la o majorare a DSTI cu circa 2 puncte procentuale pentru cei cu credite ipotecare și cu aproximativ 1,5 puncte procentuale pentru debitorii cu credite de consum. În același timp, o depreciere substanțială50 a monedei naționale ar avea un efect moderat asupra debitorilor cu credite ipotecare (creștere a DSTI cu circa 3 puncte procentuale), în contextul reducerii stocului de împrumuturi în valută.
 • O creștere cu 10 puncte procentuale a DSTI conduce la o majorare a probabilității de nerambursare cu 6% în cazul creditului ipotecar și cu 3% în cazul celui de consum. Mai mult, pe baza evoluțiilor istorice, un nivel ridicat al DSTI tinde să fie asociat cu volume mai mari de neperformanță. Rata NPL aferentă portofoliului de credite cu DSTI peste 60% este de 10%, de două ori mai mare față de valoarea aferentă întregului portofoliu de expuneri acordate populației . • Șocurile economice sau financiare care pot afecta gradul de îndatorare ar avea așadar un impact direct asupra stării de neperformanță a debitorilor. În mod deosebit, efectul majorării ratelor de dobândă cu circa 2 puncte procentuale asupra DSTI s-ar translata într-o creștere a probabilității de nerambursare pe un orizont de un an cu circa 6% în cazul creditului ipotecar și cu aproximativ 0,7% în cazul celui de consum. Materializarea cumulată asupra DSTI a unor șocuri de dobândă (+2 puncte procentuale), venit (-6%) și curs de schimb (+35%) ar conduce la o creștere a probabilității de nerambursare cu 20% pentru debitorii cu credite ipotecare și cu 2% pentru cei cu credite de consum. Cerințe privind avansul solicitat la acordarea creditului (LTV).
 • Un alt instrument important pentru limitarea îndatorării excesive a populației vizează limitarea valorii creditului la o pondere din garanția asociată, avansul reprezentând diferența dintre valoarea garanției și valoarea creditului. Plafonarea LTV este un instrument macroprudențial care poate contribui și la diminuarea creșterii excesive a creditării. Stabilirea unui nivel maximal privind LTV are ca obiectiv creșterea capacității debitorilor, dar și a creditorilor, de a face față unor eventuale evoluții economice adverse (îndeosebi celor asociate pieței imobiliare). Limitarea nivelului LTV are un impact direct asupra debitorilor, prin diminuarea potențialului de îndatorare a acestora, dar și unul indirect, prin reducerea probabilității de nerambursare a creditului.
În cazul creditorilor un nivel al LTV mai mic conduce la o pierdere în caz de nerambursare mai redusă (loss-given-default, LGD). Plafonarea LTV poate diminua creșterea excesivă a creditării, reducând astfel amplitudinea ciclului financiar.

 • CONTEXT
Experiența României în utilizarea acestui instrument macroprudențial este de peste un deceniu. Prima reglementare implementată de BNR privind un prag maximal pentru raportul dintre valoarea creditului și valoarea garanției aferente (LTV) a fost introdusă în anul 2003, iar nivelul LTV a fost stabilit la 75% atât pentru creditele de consum, cât și pentru cele imobiliare. Măsura a fost eliminată la începutul anului 2007 (momentul aderării României la UE), împreună cu alte măsuri destinate creditării populației.

Băncile au avut un comportament prociclic prin acordarea de împrumuturi cu un nivel al LTV ridicat, care a susținut creșterea nesustenabilă a creditării și a alimentat presiunile din piața imobiliară. În anul 2011, în contextul Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic privind creditarea în valută și riscurile sistemice identificate în sectorul bancar, BNR a propus o abordare distinctă.

Restricțiile asupra LTV au fost stabilite în funcție de tipul debitorilor (acoperiți sau nu la riscul de curs de schimb) și de valuta creditului: (i) 85% pentru creditele imobiliare denominate în moneda locală; (ii) 80% pentru creditele imobiliare în valută acordate debitorilor acoperiți la riscul valutar; (iii) 75% pentru creditele imobiliare denominate în euro și acordate debitorilor neacoperiți la riscul valutar și (iv) 60% pentru creditele imobiliare denominate în altă valută și acordate debitorilor neacoperiți la riscul valutar. Evidențele empirice au demonstrat că există o legătură directă între gradul de colateralizare și capacitatea debitorilor de a-și onora serviciul datoriei. Aceste evidențe pledează pentru menținerea unui nivel prudent al acestor indicatori în activitatea de creditare. Astfel, rata NPL pentru creditele ipotecare standard cu LTV supraunitar este de 5%, pe când rata medie de neperformanță pentru cei cu LTV în intervalul maxim reglementat (60% – 85%) este de 0,7%.

În plus, în perioada 2004-2007, prețurile locuințelor au înregistrat o creștere substanțială, depășind valorile fundamentale. Debitorii care au contractat împrumuturi în perioada de expansiune consemnează un nivel al LTV median supraunitar, pe fondul înregistrării corecției prețurilor locuințelor după anul 2008 (Grafic 2.16). Mai mult, aceste credite înregistrează în prezent cea mai ridicată rată NPL (11%, comparativ cu 3,2% la nivel agregat, la martie 2018) și contribuie cu aproximativ 45% la volumul total al creditelor neperformante.

Astfel, impunerea unui prag maximal de LTV ar contribui la creșterea capacității debitorilor de absorbi viitoare șocuri ale pieței imobiliare. Plafonul pentru LTV stabilit prin Regulamentul BNR nr. 17/2012 a fost introdus în cazul creditelor ipotecare nou-acordate, cu excepția celor contractate prin programul guvernamental „Prima casă”, pentru care LTV poate fi de maximum 95%.
 • În prezent, volumul creditelor acordate prin programul „Prima casă” a căpătat o dimensiune sistemică, atât în ceea ce privește stocul de împrumuturi (31,9 miliarde lei, reprezentând 26% din total credite acordate populației, la martie 2018), cât și în ceea ce privește fluxul de credit ipotecar (acesta a totalizat 64% din cel acordat în anul 2016 și 58% din cel acordat în anul 2017).

În condițiile majorării importante a prețurilor imobiliare și ale avansului susținut al creditării populației, acordarea de împrumuturi ipotecare „Prima casă” cu un LTV de până la 95%, considerând dimensiunea sistemică a acestui portofoliu, poate genera vulnerabilități în eventualitatea unor ajustări viitoare. Mai mult, programul a căpătat un caracter prociclic în ultimii ani, stimulând creditarea întrun segment care are acum o dinamică importantă. 

Caracterul sistemic al programului poate crea probleme din punct de vedere al stabilității financiare, în special prin: (i) suprastimularea cererii de locuințe, existând deja semnale de îngrijorare privind evoluțiile recente ale prețurilor locuințelor; (ii) creșterea expunerii statului față de sectorul bancar în opoziție cu tendințele observate la nivel european în ceea ce privește reglementarea prudențială (în prezent, valoarea garanțiilor este de aproximativ 21,5 miliarde lei); (iii) supraîndatorarea debitorilor, în condițiile în care gradul de îndatorare a persoanelor care au contractat credite „Prima casă” este unul ridicat chiar și în condițiile unui nivel scăzut al ratelor de dobândă și creșterii veniturilor, iar aceste credite au o senzitivitate ridicată la modificarea ratei dobânzii. În acest context, este necesară țintirea mai bună a programului „Prima casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare, menținându-se totodată un grad de îndatorare sustenabil.

România are un istoric relativ îndelungat de utilizare a acestui instrument, primele reglementări macroprudențiale de acest tip implementate de BNR vizând în principal creditarea populației. Prima reglementare cu privire la DSTI a fost introdusă în anul 2003 prin Norma nr. 1549, aceasta stabilind un grad maxim al îndatorării de 30% pentru împrumuturile de consum și de 35% pentru creditele imobiliare, aplicabil atât pentru creditele în lei, cât și pentru cele în valută. În anul 2005 a intervenit prima modificare a reglementării privind gradul de îndatorare, fiind stabilit un plafon pentru îndatorarea totală a debitorilor de 40%.

În perioada 2007-2011 s-a trecut la un sistem de „auto-reglementare”, prin solicitarea creditorilor (bănci și IFN din Registrul special) de a-și defini, prin normele interne, nivelul maxim de îndatorare conform profilului de risc al debitorilor. Reglementările în vigoare la momentul actual au fost introduse în octombrie 2011, prin Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, și prevăd ca obligație a instituțiilor de credit, respectiv a IFN din Registrul special calculul nivelului maxim de îndatorare prin luarea în considerare a unui scenariu de stres care reflectă riscul valutar, de rată a dobânzii și de venit. Mai exact, regulamentul stipulează următoarele șocuri care trebuie aplicate pentru calcularea DSTI maxim: (i) deprecierea monedei naționale de 35,5% față de euro, 52,6% față de francul elvețian și 40,9% față de dolarul SUA; (ii) șoc de 0,6 puncte procentuale pentru rata dobânzii și (iii) șoc de 6% pentru venitul lunar.

Analizele recente ale CNSM au urmărit să evalueze în ce măsură cadrul actual de reglementare este suficient pentru a asigura un nivel sustenabil al îndatorării populației. În plus, acestea au evaluat impactul unor propuneri de recalibrare a gradului de îndatorare, respectiv de impunere a unei limite maxime explicite asupra gradului de îndatorare.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3948 vizualizari

 • 0 (10 voturi)    
  profan in finantele bancare (Vineri, 29 iunie 2018, 20:29)

  alizee [utilizator]

  De exemplu: profitul BCR de anul trecut a crescut cu peste 50% fata de 2016. Singurele "investitii" ale BCR sunt acordarea de credite
  Valoarea creditelor acordate anul trecut a crescut 8,1% fata de anul 2016. Oare de unde cresterea profitului cu peste 50% fata de 2016? Nu cumva din faptul ca a fost imprumutat "vecinul" domnului Ionescu, cel care plateste rate de 1/3 dintr-un venit egal cu venitul domnului Ionescu, cel care plateste pentru un imprumut similar acelasi numar de rate, dar DOAR 1/4 din venit?!
  Nu cumva profitul in crestere a bancilor se datoreaza tocmai acestui grad de indatorare marit a vecinilor lui Ionescu? Banca sau camatarie????
  • -4 (8 voturi)    
   Mai rau (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 1:23)

   A310 [utilizator] i-a raspuns lui alizee

   decat CAMATARIE .
   • +8 (10 voturi)    
    Zise Sile Camataru ... (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 9:17)

    DanDare [utilizator] i-a raspuns lui A310

    Ti-a batut cumva banca la usa, la 12 noaptea, sa-ti ceara imprumutul ?
    Ti-a amenintat banca integritatea fizica a sotiei sau a copiilor daca nu le dai banii inapoi cu o dobanda majorata din senin ?
    Ti-a rupt banca vre-un os din corp cand ai intarziat la plata unei rate ?
    • -4 (8 voturi)    
     Nu (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 10:00)

     A310 [utilizator] i-a raspuns lui DanDare

     s-a intamplat asa ceva , deoarece nu am atata minte ca sa apelez la nici un fel de imprumut .
     Eu prefer sa economisesc , nu imi amanetez viitorul meu si al familiei mele .
     Cunosc cateva cazuri , in care bancile au distrus vietile unor persoane .
     Nu va doresc , sa fiti in situatia de a avea de nevoie de acesti CAMATARI feroci .
     • +2 (4 voturi)    
      mai precis, cum le-au distrus vietile? (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 14:33)

      natbl73 [utilizator] i-a raspuns lui A310

      Vad ca aveti o cultura financiara puternica, si sunt sigur ca la pensie, dupa o viata de stat in chirie, veti avea suficienti bani economisiti pentru a va retrage intr-o casuta ingrijita, undeva la aer curat, departe de oras

      De ce nu v-ati sfatuit prietenii sa faca la fel?
      • +1 (7 voturi)    
       Nu am stat in chirie la nimeni , (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 17:18)

       A310 [utilizator] i-a raspuns lui natbl73

       nu pot sa ma pling , dar am aplicat ce spuneau batranii , sa strangi sacul la gura ,
       Eu am incercat se le explic ca a cheltuii azi banii care de fapt nu ii ai , este un risc mult prea mare .
       Am avut in familie doua persoane care au luat credite in franci elvetieni , nu au mai putut plati si si-au pierdut apartamentele , avand copii mici s.a.m.d.
       • +2 (2 voturi)    
        v-am dat + (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 20:26)

        natbl73 [utilizator] i-a raspuns lui A310

        Cumpatarea trebuie sa fie invatata in familie

        Fraci elvetieni? Pentru avans au luat credit "de nevoi personale"?
        Ma scuzati, dar nu e vina bancii
   • -1 (1 vot)    
    Nu creca stii ce e Camataria (Duminică, 1 iulie 2018, 5:27)

    Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui A310

    De afirmi asa ceva.
  • +5 (7 voturi)    
   Din eliberarea provizioanelor (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 9:14)

   DanDare [utilizator] i-a raspuns lui alizee

   Profan in finante - foarte corect ! Dar daca recunosti din titlul postarii nepriceperea ta in domeniu de ce iti termini postarea cu niste acuzatii destul de de serioase ?

   Cauta pe google sau in dictionar cuvantul provizion si vezi ce legatura are cu activitatea bancilor din ultimii ani. Eliberarea sumelor aferente provizioanelor sunt motivul acestor cresteri spectaculoase de profit ale bancilor , in baza carora banca plateste impozit Statului , impozit cheltuit de Guvernul ales de Popor pentru binele Poporului ( aici sunt ironic, sper ca te-ai prins).
 • 0 (10 voturi)    
  teoretic asa o fi (Vineri, 29 iunie 2018, 21:22)

  gimini [utilizator]

  Practic, ma indoiesc.

  Anul trecut am vrut sa iau un credit ipotecar pentru care as fi lasat bancii o ipoteca de 3 ori mai mare decat creditul pe care il ceream (de 3 ori!).

  Cu toate acestea toate bancile m-au respins fiindca le-am parut suspect. Rata pentru ceea ce solicitam ar fi fost doar cca. 1/3 din salariu.

  Drept pentru care am completat din surse proprii suma de bani de care aveam nevoie, si i-am dat in originea lor de bancheri.

  Dar mie mi-au lasat impresia ca deja sufla si-n iaurt (eu fiind iaurtul) si ca frenezia de pe piata nu seamana deloc cu cea din urma cu 10 ani. E mult mai temperata. Deci motivatiile BNR pica. Un sistem bancar care refuza sa preia o ipoteca ce ar acoperi de 3 ori creditul solicitat e unul mai mult decat prudent (si da, intre timp pretul proprietatii pe care am cumparat-o a mai crescut!). Si nu e nevoie sa vina BNR-ul sa-i zica ce are de facut.

  Eu cred ca pur si simplu BNR incearca sa puna stavila expansiunii monetare in incercarea de a combate inflatia, si nimic altceva. Pentru presa si gutumani o baga pe-asta cu riscurile, in realitate Isarescu e disperat ca apar prea multi bani, si prea repede, in economie.
  • +5 (7 voturi)    
   Suspectul de serviciu... (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 9:37)

   DanDare [utilizator] i-a raspuns lui gimini

   Valoarea actuala a salariului / veniturilor si valoarea garantiei nu sunt singurele criterii de acordare a unor imprumuturi de catre banci .

   Din cele 37 de banci care opereaza in Romania, la care ai zis mai sus ca ai fost sa ceri credit, nici una nu ti-a spus motivul real pentru care ai fost refuzat ?

   Eu zic ca daca ai fost refuzat de toate ai o mare problema.

   Hai sa-ti dau 2 motive care sunt universal valabile pentru orice banca din Ro:
   1) in trecut ( perioada poate varia de la ultimele 12 luni la tot istoricul tau de creditare) ai avut intarzieri semnificative la rambursarea unor credite ( deobicei > 30 zile cateva luni la rand) .
   2) ai avut un credit ipotecar pe care l-ai "dat inapoi bancii" in baza Legii Darii in Plata. Legea e lege si bancile o respecta, adica iti iau casa si iti sterg datoria, dar asta nu inseamna ca nu te vor tine minte, deoarece pentru ele esti un rau platnic si nu vor sa mai aiba de a face cu tine.

   Si mai sunt multe criterii care probabil au dus la concluzia ca bancile nu te vor de client .

   Ultima ta afirmatie e corecta, BNR are ca obiectiv scaderea inflatiei prin limitarea cererii , pentru ca din pacate o cerere in crestere favorizeaza importurile care cresc mai mult decat exporturile ceea ce duce la devalorizarea monedei nationale care are ca efect: scumpiri, venituri mai mici pentru exportatorii din Romania ( poate chiar falimentarea acestora) ...etc.
   Din pacate Guvernul actual e preocupat doar de pomeni electorale ca oamenii sa inchida ochii la modificarile legilor justitiei care sa le dea control total asupra tarii, fara sa le pese de consecinte , care cu siguranta vor veni : nationalizari , taxe majorate, scumpiri de utilitati !
 • -2 (8 voturi)    
  Isarescu vrea sa creasca profitul BNR si banci (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 7:38)

  eucomentez [utilizator]

  Bancile vor bani gratis si executare silita pentru venituri si mai mari si si mai rapide. Dobanzile la depozite nu cresc, deci totul e o inselatorie. Acordarea creditelor se pot limita si cu alte metode.
 • -1 (3 voturi)    
  Consecventa (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 9:18)

  cugetatorul [utilizator]

  Cand bancile dau credite prea usor, de ce dau, cand bancile nu dau, iar nu e bine, de ce nu dau. Ma gandesc ca BNR e ca orice alta banca, nu vrea sa piarda cand oamenii vor veni inapoi cu cheile apartamentelor, si statul trebuie sa plateasca garantia de 50% (prima casa)
 • +3 (9 voturi)    
  Dar ... (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 9:41)

  DanDare [utilizator]

  ...un dezvoltator imobiliar care face blocuri si pe care il costa 300 euro/mp si el le vinde cu 1.400 euro/mp cum il poti numi ?

  Un bar care cumpara o bere de la distribuitor cu 2 lei si ti-o vinde cu 10 lei , ce tip de afacere este ?

  Poate o sa-mi spui ca nu sunt obligat sa-mi cumpar apartament de la dezvoltatorul de mai sus si nici sa beau bere in barul de mai sus, dar si eu o sa-ti spun ca nu esti obligat de nimeni sa-ti iei credit de la banci .
  • -3 (7 voturi)    
   Pe langa (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 10:44)

   consumator2 [utilizator] i-a raspuns lui DanDare

   Nu ai inteles sau incerci sa deviezi!
   Sa-ti explic : eu cumpar berea cu 10 lei ca vreau, dar cand berea are jumate apa in plus? Adica stiu ca dau 10 lei, dar ii dau pe bere. Ori tocmai asta e problema: stii ca vei cumpara ceva, dar esti inselat! Si bancile chiar asta au facut: au aburit oamenii, i-au inselat prezentandu-le date eronate cu scopul de a-i exploata “legal” apoi!
   • +3 (5 voturi)    
    chiar asa ??? (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 18:18)

    DanDare [utilizator] i-a raspuns lui consumator2

    ... si creditul l-ai luat amenintat cu pistolul ?
    Ti-a pus banca contractele in fata si un raket te ameninta cu AK-ul sa semnezi ?

    De la banca ai luat banii cu care mai departe ai cumparat un apartament, o masina, un TV, sau o vacanta cu multa bere de la alta firma. Banca ti-a vandut doar banii , nu si produsul pe care ai cheltuit banii respectivi.
    Nu inteleg cu ce te-a pacalit banca . Tot ce tine de rambursarea creditului e scris in contract, daca banca nu respecta ce e scris acolo si cu care ai fost de acord cand ai semnat poti sa mergi la ANPC sau la Tribunal , dar nici o banca din Romania nu si-a permis sa nu respecte clauzele contractuale.
    Da, e adevarat ca multe clauze sunt in defavoarea clientului si au fost dovedite in instanta ca fiind abuzive, dar totusi, contractul a fost acceptat de tine prin semnarea lui, daca nu intelegi ce scrie acolo de ce ai semnat ? De ce nu te-ai consultat cu un jurist/ avocat/ consultant financiar ???

    Iti spun eu de ce. Pentru ca tu, ca si majoritatea clientilor nemultumiti de banci, nu va ganditi ca trebuie sa si dati inapoi creditul ,nuuuu, gandul tau e doar la casa / masina / TV-ul sau vacanta pe care ti le vei cumpara din banii imprumutati de banca si nu te gandesti ca vei avea de platit rate pe 5, 10,20 sau 30 de ani !

    Daca iti cumperi o masina si vanzatorul iti spune ca in fiecare seara vei agata o alta gagica la volanul ei, si dupa ce iesi pe strada vezi ca nu se uita nici dreaq la tine ce faci, dai dealer-ul auto in judecata ???
    Penibil si jenibil, dar din pacate sunt multi ca tine si politicienii fara scrupule se folosec de voi ca sa pomoveze legi idioate ca Darea in Plata in loc sa sustina o lege a Falimentului Personal care ar avea mult mai mult sens.
 • -3 (7 voturi)    
  Legenda spune ca ... (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 10:11)

  Frankie [utilizator]

  Mugur Isarescu a devenit guvernatorul BNR inainte de infiintarea acestei institutii.
 • +3 (7 voturi)    
  Prea multa vorbarie (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 10:38)

  Ochiana [utilizator]

  si prea multi termeni tehnici ca sa spuna de fapt un singur lucru:" impunere a unei limite maxime explicite asupra gradului de îndatorare".
  IDEE FOARTE BUNA de altfel avand in vedere ca pretul imibiliarelor creste proportional cu valoarea creditului acordat.
  Poti sa iei credit usor de 90.000 euro, sa zicem, valoarea unui apartament decent cu 2 camere intr-un oras de marime medie, va fi binenteles de 90.000 de euro.
  Asa ca limitarea creditarii este buna. Macar pentru faptul ca tempereaza cresterea preturilor la imobiliare, ca sa nu mai vorbim de alte riscuri.
 • 0 (2 voturi)    
  BNR face ceea o Banca Centrala ar trebui sa faca (Sâmbătă, 30 iunie 2018, 20:15)

  motanul_gri [utilizator]

  Multe din actualele politici monetare isi au radacinile in perioada crizei, ele fiind necesare atunci pentru repornirea motoarelor economiei. Intre timp, anii au trecut, contextul s-a schimbat, insa metodele au ramas la fel. Ceea ce nu e bine deloc.

  Ciclul economic este format din cresteri si scaderi. Aceste etape sunt inevitabile. Dar ceea ce poate fi influentat printr-o strategie inteligenta a BNR sau a Guvernelor este amplitudinea oscilatiilor. Degeaba ai o crestere fulminanta timp de cativa ani, daca dupa aceea urmeaza un crah care iti trimite in insolventa jumatate din firme, in somaj un sfert din salariati si duce rata inflatiei catre 20-30%.
  Pentru un pasager dintr-un autobuz, ideal e ca soferul sa conduca lin cu 55 km/h, nu sa accelereze ori de cate ori are ocazia catre 80km/h urmat de frane bruste la fiecare 2-3 minute.

  In esenta sa, raportul BNR la asta se refera. Este necesara implementarea unor masuri anti-ciclice, care sa diminueze magnitudinea acestor oscilatii.
  Programul Prima Casa, de exemplu, a fost lansat intr-o perioada in care piata imobiliara era aproape moarta. Evident, nu mai este cazul acum. Efectele sale, benefice initial, devin negative in contextul actual, si ar trebui revizuite (nu programul desfiintat, ci adaptat):
  "În acest context, este necesară țintirea mai bună a programului „Prima casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condițiilor de accesare, menținându-se totodată un grad de îndatorare sustenabil."


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by