Luni, 16.07 e termenul limită de depunere al declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Ce se întâmplă cu asigurarea medicală de care beneficiază contribuabilul? De când intră în vigoare și cât timp e valabilă. Aceste două întrebări sunt lămurite pentru cititorii HotNews.ro de către consultantul fiscal Cornel Grama. Foarte pe scurt, din momentul în care am depus Declarația unică cu una din opțiuni de plată a CASS (2.280 lei) sau opțiune (1.140 lei) dobândim calitatea de asigurat chiar dacă nu s-a achitat contribuția. Citește mai jos explicațiile lui Cornel Grama.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

1. DE CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE ?

Legea sănătății 95/2006 actualizată ne zice la ART 222 :

"(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) care se incadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare."

Pe scurt, din momentul în care am depus Declarația unică cu una din opțiuni de plată a CASS ( 2280 lei ) sau opțiune (1140 lei ) dobândim calitatea de asigurat CHIAR DACĂ ÎNCĂ NU S-A ACHITAT CONTRIBUȚIA !

2. CÂT TIMP ESTE VALABILĂ ASIGURAREA MEDICALĂ ?

Aici avem două situații :

a) Avem aleasă contribuția de 2.280 lei (fiind peste plafon estimarea) sau au estimat sub și au ales să achite 1.140 lei și depun declarația în termen :

ART 267

""(2^2) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat incetează la data la care expiră perioadă pentru care au depus declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioadă următoare."

-adică expiră la 31.12.2018 . Dacă depun în 15.03.2019 altă vor fi asigurați până la 31.12.2019și tot așa .

b) NU AU VENITURI însă au optat pentru plată CASS (1.140 lei) :

""(2^3) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat incetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioadă următoare.""

-adică dacă depune în 01.09.2018 Declarația unică e asigurat până la 01.09.2019 .

(2^4) După expirarea perioadelor prevăzute la alin. (2)-(2^3), pentru persoanele care nu fac dovadă calitătii de asigurat, sunt aplicabile prevederile art. 232.

ART. 232

(1) Persoanele care nu fac dovadă calitătii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezența lege.

N.r.: Cornel Gramă este consultant fiscal din Cluj și unul dintre fondatorii și administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 19.500 de membri , serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistentă pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în față organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.