Începând de anul viitor, se extinde categoria serviciilor supuse cotei de TVA în procent de 9%, cotă reglementată de art. 291 alin. (2) din Codul fiscal. Astfel, cota de TVA de 9% va fi aplicată și livrării apei pentru irigații în agricultură dar și serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. În prezent, pentru serviciile ce constau în livrarea apei pentru irigații în agricultură, era prezentă și sintagma ”apă potabilă”, ce va fi eliminată prin reformularea literei g) de la art. 291 alin. (2) din Codul fiscal.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Reamintim cu această ocazie și celelalte categorii de prestări de bunuri și servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%, după cum urmează:

• livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;

• livrarea de produse ortopedice;

• livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;

• cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

• livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;

• serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

• livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.