În luna iunie 2018, inflația industrială, măsurată prin intermediul prețurilor producției industriale, a crescut cu 0,6% faţă de luna mai 2018. În ritm anual (iunie 2018 față de iunie 2017), preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%. Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) rămâne un indice al inflaţiei în sfera livrărilor industriale sau a „preţurilor cu ridicata”,dar anticipează (cu o întârziere de câteva luni) inflaţia măsurată cu ajutorul indicelui prețurilor de consum. În luna mai 2018, creșterea IPPI a fost de 5.2% (față de mai 2017).

HotNews.roFoto: Hotnews

Cea mai mare scumpire a venit din zona energiei, mai exact ”Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea țițeiului” Această diviziune include transformarea petrolului brut și a cărbunelui în produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului care implică separarea petrolului brut în produse componente prin tehnici de cracare si distilare. Diviziunea mai include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil) precum și servicii de rafinare pentru terți, fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie.

Defalcat pe piața internă și pe cea externă, creșterile din iunie au fost de 6.11% pe cea internă și de 6.15% pe cea externă (adusă și din deprecierea leu/euro).

IPPI măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor şi serviciilor industriale fabricate şi livrate de producătorii interni în primul stadiu de comercializare a produselor şi serviciilor. Preţurile colectate sunt preţuri de producător, nu includ TVA şi alte taxe pe produs. Preţurile sunt colectate de la aproximativ 1800 de operatori economici, selectaţi în funcţie de cifra de afaceri raportată în cadrul cercetării statistice Ancheta Structurală în întreprinderi realizată în perioada aferentă anului de bază (2015). Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 70% şi 100% din cifra de afaceri aferentă fiecărei clase CAEN Rev. 2.

Colectarea se realizează o dată pe lună şi constă în înregistrarea preţurilor la nivel de sortiment, considerat reprezentativ de către fiecare operator economic inclus în eşantion.