Certificatele emise în cadrul programului Tezaur vor putea fi răscumpărate înainte de scadență, conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Programul Tezaur - editia CentenarFoto: Captura video de pe pagina de Youtube a MFP

“În urma analizei rezultatelor primei emisiuni de titluri de stat destinate populației care a fost vândută prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și oficiilor poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, a rezultat necesitatea flexibilizării caracteristicilor acestor titluri de stat, astfel încât să poată fi acordată posibilitatea persoanelor fizice să răscumpere titlurile de stat deținute și/sau să transfere dreptul de proprietate asupra acestor titluri către un alt investitor persoană fizică, înainte de scadența acestora, pentru toate emisiunile de titluri de stat destinate populației efectuate în cadrul programului Tezaur", se arată în expunerea de motive a proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007

Cheltuielile aferente, cum ar fi cele cu dobânzile deja plătite de Ministerul Finanțelor Publice până la data răscumpărării anticipate se vor deduce din valoarea nominală răscumpărată.

Conform unui comunicat al MFP, prima emisiune de titluri de stat lansată de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului Tezaur, cu scadența la 5 ani, a avut un volum total de subscriere de peste 786,2 milioane lei, respectiv 19,6% din plafonul destinat populației pentru acest an.

În perioada 15 iunie – 6 iulie 2018 titlurile au putut fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.

Titlurile de stat au fost achiziționate prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, precum și prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, situația subscrierii fiind următoarea:

- prin trezorerii: 644.269.745 lei (număr de investitori 14.756);

-prin Poșta Română: 141.955.889 lei (număr de investitori 4.946)

Având în vedere interesul crescut al populației față de această metodă de economisire, emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua și pe viitor, posibil și cu alte maturități, până la epuizarea plafonului anual stabilit pentru anul 2018 la un nivel indicativ de 4 miliarde lei.