Cele mai mari instituții de credit din România au identificat în exercițiul curent șase riscuri ridicate și două moderate, la adresa stabilității financiare. Acestea au fost similare rezultatelor exercițiului anterior (decembrie 2017, conform unui raport al Băncii Naționale a României (BNR).

Banca Nationala a Romaniei BNRFoto: Hotnews

Primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași cu cele de la evaluarea precedentă:

  • cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar
  • riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației și IMM
  • riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne.

Riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice este cel de-al patrulea risc sistemic ridicat, la fel ca în execițiului anterior, și este în continuare considerat de bănci ca fiind un risc dificil de gestionat.

Ultimele două riscuri sistemice ridicate au fost considerate de instituțiile de credit ca fiind cel asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială și riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației.

Băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice medii următoarele riscuri:

  • riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare
  • riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public. Acestea s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior

La nivelul UE, cele mai recente evaluări privind evoluția riscurilor și vulnerabilităților la adresa stabilității financiare indică drept riscuri cu potențial sistemic provenind din modificarea primei de risc pe piețele financiare internaționale, situația bilanțieră și profitabilitatea scăzută a instituțiilor financiare, provocările privind sustenabilitatea datoriei sectorului public și a celui privat, precum și lichiditatea și efectul de contagiune dinspre sectorul bancar paralel către sistemul financiar.