In Monitorul Oficial de joi a fost publicată Procedura de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta se adresează persoanelor fizice ce au realizat în anul 2017 venituri extra salariale (activități independente, chirii, venituri din alte surse, venituri din activități agricole supuse tranșelor de venit, venituri din silvicultură, piscicultură) pentru care există obligația plății contribuției pentru asigurările de sănătate sau, după caz, plății contribuției la pensii conform reglementărilor fiscale aplicabile anul trecut. Termenul de plată este de 60 zile de la primirea deciziei de impunere

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Procedura se aplică în mod exclusiv pentru veniturile aferente anului 2017, iar termenul de plată a contribuțiilor este de 60 zile de la primirea deciziei de impunere – formular 631 de către persoana fizică ce are calitatea de contribuabil.

• În anul 2017 sunt în sfera contribuției la sănătate următoarele categorii de venituri:

• Venituri din activități independente, inclusiv veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

• Venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură;

• Venituri din cedarea folosinței bunurilor;

• Venituri din investiții;

• Venituri din alte surse.

• Fiecare dintre aceste categorii de venituri este în mod individual în sfera contribuției la sănătate, însă legiuitorul acordă anumite scutiri în funcție de calitatea contribuabilului. De exemplu, pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, venituri din titluri financiare) nu se datorează contribuția de sănătate dacă persoana fizică a realizat în aceeași perioadă fiscală și venituri de natură salarială.

• Amintim faptul că prin efectul Codului fiscal sunt scutite la plata contribuției de sănătate mai multe categorii de persoane, astfel:

• Femeile însărcinate și lăuzele;

• Copiii până la vârsta de 18 ani;

• Tinerii cu vârsta de până la 26 ani dacă urmează o formă de învățământ, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor; Notă: aceștia datorează contribuție la sănătate pentru veniturile din activități independente, agricultură, silvicultură și piscicultură și nu datorează contribuția la sănătate pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții și din alte surse.

• Tinerii cu vârsta de până la 26 ani care provin din sistemul de protecție a copiilor;

• Persoanele cu handicap;

• Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății până la vindecarea respectivei afecțiuni;

• Mai multe categorii de persoane beneficiare de scutirea la sănătate prin legislație specială (persoane persecutate politic, veteranii de război, etc.).

• În esență, pentru acea categorie de venituri la care se datorează contribuția la sănătate, baza lunară de calcul nu poate să depășească 5 X câștigul salarial mediu brut.

• Nu se datorează contribuția la sănătate dacă baza lunară de calcul este mai mică decât salariul minim brut pe țară.

• Analiza se efectuează individual pe fiecare categorie de venit aflată în sfera contribuției la sănătate.

• Contribuția la asigurările sociale – pensii pentru anul 2017 se datorează de persoanele ce au realizat venituri din activități independente determinate în sistem real, astfel:

a) Venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) Venituri din exercitarea unei profesii libere;

c) Venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Notă: observăm că această contribuție la pensii se referă la acele drepturi de proprietate intelectuală la care nu s-a efectuat stopajul la sursă de către plătitorul de venit, iar persoana fizică și-a exploatat în mod individual aceste drepturi de proprietate organizând evidența contabilă în partidă simplă.

• Regularizarea bazei de calcul pentru contribuția la pensii se va face în funcție de sumele declarate de persoana fizică în declarația unică depusă până în 31 iulie.

• Nu se datorează contribuție la pensii dacă venitul lunar este mai mic de 35% din salariul minim pe economie, plafonul maxim pentru contribuția la pensii este 5 X salariul mediu pe economie X 12 luni.

• În anul trecut procentul contribuției la sănătate a fost de 5,5%, iar procentele contribuției la pensii au fost de 10,5% pentru acei contribuabili ce au achitat numai contribuția individuală, iar punctajul la pensii este unul incomplet sau 26,3% pentru acei contribuabili ce au achitat atât cota individuală, cât și cea a angajatorului beneficiari de un punctaj integral la pensii. Text realizat prin contribuția consultantului fiscal Adrian Bența.