Ministerul Finanţelor Publice va realiza o analiză în vederea atribuirii monitorizării şi controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit şi venit unei structuri subordonate, reiese dintr-un proiect de Ordonanță publicat pe site-ul instituției. Conform documentului, va fi înlăturată posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, în alte scopuri decât cele pentru care s-au înfiinţat.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Vezi proiectul

Ministerul Finanțelor Publice va verifica:

  • modul de utilizare a sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare/ mecenat pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de beneficiarul sponsorizării, respectiv ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, reducând impozitul pe profit/venit, în sensul respectării Legii nr. 32/1994,
  • modul de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  • modul de utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit.

Acţiunile de control care se realizează potrivit acestui act normativ vizează inclusiv perioada anterioară intrării în vigoare a acestuia, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare.

Ministerul a realizat acest proiect ca urmare a unei decizii a Curții de Conturi a României care a constatat că la nivelul MFP şi al instituţiilor subordonate acesteia nu se cunosc beneficiarii acţiunilor de mecenat şi/sau sponsorizare.

Conform expunerii de motive, Curtea a văzut că legislaţia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înştiinţeze instituţiile statului în legătură cu beneficiarii acţiunilor acestora”.

  • La nivelul Ministerului Finanţelor Publice nu există nicio structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care fondurile primite sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994”
  • Pentru suma de 696.378.270 lei încasată de fundaţii şi asociaţii non-profit din impozitul pe profit redirecţionat în anul 2015, nu există certitudinea privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat.
  • În anul 2015, persoanele fizice au redirecţionat un procent de 2% din impozitul pe venit, fiind finanţate astfel un număr de 27.955 unităţi beneficiare cu suma totală de 138.154.114 lei, aşa cum rezultă din datele puse la dispoziţie de către ANAF. Numărul entităţilor care au primit sume mai mari de 100.000 de lei este de 89, dintre care 14 au fost finanţate cu sume cuprinse între 500.000 de lei şi 4.000.000 de lei.
  • S-a constatat că la nivelul MFP nu a fost identificată nici o structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care sunt cheltuite fondurile publice primite de către beneficiari”,
  • Acest lucru a fost posibil în condiţiile în care în prezent legislaţia în vigoare nu face trimitere la modul în care poate fi verificat cheltuirea acestor resurse şi nu indică instituţia/instituţiile cu atribuţii în acest sens” şi a decis că „Ministerul Finanţelor Publice va realiza o analiză în vederea atribuirii monitorizării şi controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit şi venit unei structuri subordonate, iniţiind în acest sens modificările legislative care se impun, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, în alte scopuri decât cele pentru care s-au înfiinţat.”

Documentul mai spune că Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează mecanisme și proceduri prin care Statul Român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit.

"În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţia economico-financiară la operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, cu privire la fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat", menționează sursa citată.