Operatorii economici mari și mijlocii utilizează circa 100.000 de aparate de marcat, iar până la jumătatea lunii au fost instalate numai 28.986 de aparate de marcat cu jurnal electronic pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv cei mici, conform unui document al Ministerului Finanțelor Publice. Asta în condițiile în care termenele de grație până la care nu se aplică sancțiunile pentru nedotarea cu noile aparate de marcat stabilite prin OUG nr.44/2018 sunt: 1 septembrie 2018 (contribuabili mari și mijlocii), respectiv 1 noiembrie 2018 (contribuabili mici).

ANAFFoto: DGAF

Astfel, la data de 17.08.2018, situația principalelor procese este următoarea:

  • Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI București) Bucureşti a emis 26 de avize tehnice favorabile pentru un număr de 12 operatori economici
  • în baza avizelor eliberate de ICI București, Ministerul Finanțelor Publice a emis 24 autorizaţii de distribuţie pentru toţi operatorii economici care au depus documentaţia prevăzută de lege,
  • ANAF a emis 31.913 certificate de atribuire a numărului unic de înregistrare pentru 44.327 aparate de marcat,
  • La nivel național au fost instalate 28.986 aparate de marcat dotate cu jurnal electronic.

Potrivit MFP, la această dată, procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în plină desfășurare.

"Acesta este un proces deosebit de complex și impune eforturi semnificative pentru toți participanții, atât instituții centrale și locale subordonate ale statului, cât și producători/distribuitori și utilizatori ai aparatelor de marcat. Pentru asigurarea desfășurării în condiții bune a acestui proces, Ministerul Finanțelor Publice monitorizează toate operațiunile desfășurate de către toți actorii implicați și întocmește rapoarte zilnice și săptămânale", precizează MFP.

Se constată faptul că există premise ca cel puţin pentru anumite categorii de operatorii economici, dotarea cu aparate de marcat să nu fie finalizată până la 1 septembrie 2018.

Conform unui proiect de Hotărâre publicat, având în vedere că:

  • la data de 1 septembrie 2018 expiră termenul de grație stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018, în care nu se aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii cu aparate de marcat cu jurnal electronic,
  • operatorii economici care au obligaţia de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic riscă sancțiuni drastice pentru nerespectarea obligației, fără ca vinovăţia să fie directă şi exclusivă a acestora,
  • prin Legea prevenirii se urmăreşte atât creşterea conformării voluntare a operatorilor economici cu privire la rigorile legale, cât şi creşterea gradului de încredere a operatorilor economici în organele de control,

Se impune introducerea contravențiilor referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999) sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017, în vederea asigurării unei abordări de tip preventiv, stimulativ şi nu de sancţionare imediată la prima abatere a operatorului economic.

Urmare a introducerii acestei măsuri, organele de control competente din cadrul ANAF și MAI pot analiza cu ocazia controlului, situația de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații și pot proceda în consecință astfel:

a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situație în care organul de control nu aplică sancțiuni,

b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt,

c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare,

d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate și a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de dotare și fiscalizare scurt,

e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic dedicate activității sale, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile).

  • nu se vor aplica nici sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f) pct. (i) și (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, care de altfel nu ar fi echitabile, neexistând o vinovăţie directă şi exclusivă a contribuabilului.
  • din conținutul faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999, reiese că această contravenție se aplică doar pe perioada de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic, astfel în situația în care organele de control constată că un operator economic nu a fost dotat niciodată cu aparat de marcat, ceea ce reprezintă o altă faptă (art. 10 lit. e) din OUG nr. 28/1999 - neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă), acestea pot aplica sancțiunile corespunzătoare acestei fapte
  • se asigură aplicarea unui tratament echitabil contribuabilului în raport cu comportamentul acestuia, dar și cu situația de fapt obiectivă.