Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, susține că președintele Klaus Iohannis încearcă să blocheze adoptarea rectificării bugetare, periclitând aplicarea la timp a unei scheme de ajutor de stat, la care ar trebui să se primească cereri de pe 10 septembrie, deși data inițială era 27 august.

Eugen TeodoroviciFoto: Captura Antena 3

”Încercarea președintelui României de blocare a adoptării primei rectificări bugetare din acest an periclitează aplicarea la timp a schemei de ajutor de stat cu impact major în economie, atât de așteptată de mediul de afaceri, îndeosebi de investitorii români. Am modificat această schema de ajutor de stat pentru că ne dorim să aibă efect multiplicator în economie, prin antrenarea în mare parte a unor investiții sau unor parteneri la nivel local. Fac apel la președintele României să aibă deschiderea necesară față de o temă atât de importantă: atragerea de investiții”, a declarat Teodorovici.

Potrivit comunicatului, Ministerul Finanțelor Publice stimulează investițiile cu impact major în economie, astfel că de luni, 10 septembrie 2018, condiționat de aprobarea și intrarea în vigoare a ordonanței de rectificare a legii bugetului de stat pe anul 2018, se pot depune cereri de finanțare prin schema de ajutor de stat 807/2014.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, menționându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.

Bugetul alocat schemei în anul 2018 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare cu plată în perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei.

"Bugetul de 614 milioane de lei reprezintă prima alocare bugetară din anul 2018 din bugetul schemei de ajutor de stat neutilizat până în anul 2018 în valoare de 1,8 miliarde lei. Cererile de acord pentru finanțare se analizează și se soluționează în ordinea înregistrării și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale", menționează sursa citată.

Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul său, săptămânal, lista cererilor de acord pentru finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, în așteptare, după caz).

În cazul în care, în urma evaluării se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanțare și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare cererile de acord pentru finanțare rămase în așteptare, care nu au făcut obiectul evaluării din cauza faptului că ajutorul solicitat depășea bugetul alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării.

Pentru Cererile de acord pentru finanțare, aflate inițial în așteptare, termenele de analiză/soluționare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a listei săptămânale a cererilor depuse.

Cererile de acord pentru finanțare nesoluționate până la data epuizării creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale se restituie întreprinderilor.

Conform documentului la care face referire MFP, schema se adresează tuturor sectoarelor economice.

Hotărârea se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) întreprinderea adresează Ministerului Finantelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, înainte de demararea investiției;

b) documentația anexată cererii face dovada că investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizată în regiunea respectivă, în absența ajutorului de stat;

c) investiția nu demarează înaintea primirii acordului pentru finantare.

În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior primirii acordului pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.

Hotărârea se aplica ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:

a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoare acordate în sectorul producției primare;

c) ajutoare acordate în sectorul prelucrarăii și comercializării produselor agricole

d) ajutoare pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;

e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.

Citește și: