Până în data de 31 august 2018 inclusiv, orice român interesat (fie că e persoană fizică, fie că acționează în numele unei companii) poate să depună cererea de restituire a taxei de primă înmatriculare, termen sub sancțiunea decăderii având în vedere OUG nr. 52/2017, pentru restituirea taxei de înmatriculare, cu modificări ulterioare. Cererea nu mai trebuie să fie însoțită de alte documente, însă este în interesul contribuabilului să o completeze corect. Contribuabilul are dreptul la dobândă de întârziere calculată pentru perioada de la data plății taxei și până la restituire cu procentul prevăzut în legislația de astăzi – 0,02% pentru fiecare zi de întârziere – art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

Contribuabilul trebuie să dețină un cont bancar unde să se încaseze suma restituită.

Dacă contribuabilul are datorii la bugetul de stat, din cuantumul taxei restituite se va reține datoria.

Cererea se depune la ANAF la care este arondat contribuabilul.

Ce mai trebuie să știi:

  •  Cererile depuse ulterior datei de 31 august 2018 vor fi respinse la soluționare, iar restituirea taxei nu s-ar mai putea face în procedura administrativă, ci doar într-o procedură în instanță în funcție de cât de bine va motiva contribuabilul dreptul asupra restituirii.
  • Una dintre modificările din legislația fiscală a constat chiar în simplificarea procedurii în sensul că cererea nu va mai fi însoțită de dovada plății, talonul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.
  • Ar putea totuși să existe anumite situații mai complexe, cum ar fi cesiunile de contracte în cazul autoturismelor achiziționate prin leasing când dreptul la restituire a taxei revine cumpărătorului final chiar dacă taxa a fost achitată de societatea de leasing, și puteau fi înregistrați mai mulți utilizatori ce s-au subrogat în drepturi succesive până la transferul valorii reziduale. Aici, autoritatea fiscală ar putea să solicite informații suplimentare.
  • În cazul în care se aprobă restituirea taxei se va plăti și dobânda datorată de la momentul inițial al încasării taxei de către buget și până la data restituirii. Legislația prevede ca dobânda să fie calculată la procentul prevăzut în actualul Cod de procedură fiscală de 0,02% pentru fiecare zi chiar dacă de-a lungul timpului, din 2007 până în prezent, procentul de dobândă a fost mai mare.
  • În cazul în care contribuabilul înregistrează datorii la bugetul de stat, se va compensa datoria cu suma de restituit și, după caz, se va restitui doar diferența contribuabilului dacă datoria către buget este mai mică.

Notă: un contribuabil la care restituirea taxei de primă înmatriculare este respinsă are dreptul să urmeze căile de atac. Într-o primă etapă depune contestație la organul fiscal motivând întemeiat contestația.

  • Termenul de depunere a contestației este de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire. Contestația se depune la organul fiscal.
  • În cazul în care este respinsă contestația, contribuabilul se poate adresa instanței de judecată la care este arondat organul fiscal prin procedura civilă aplicabilă.

Reamintim că evoluția taxei de primă înmatriculare plătită pentru transferului primului drept al proprietății asupra mijlocului de transport după data de 1 ianuarie 2007, dată la care România a devenit stat membru, a avut mai multe suișuri și coborâșuri .

Ultimul semnal a fost dat de decizia Curții Europene de Justiție în cauzaC-586/2014 – Vasile Budișan versus AJF Cluj prin care România a fost condamnată de Curtea Europeană pentru instituirea acestei taxe.

Mai exact, decizia Curții Europene de Justiție stabilește două lucruri aparent antagonice:

1. Admite dreptul statelor naționale să instituie o taxă de mediu sau o taxă de primă înmatriculare ca fiind conformă cu reglementările comunitare, însă decide că modul în care România a implementat această taxă încalcă reglementările comunitare.

2. Curtea Europeană de Justiție constată că modul în care a fost implementată această taxă în România nu este unul neutru, respectiv au existat contribuabili scutiți la plata taxei, iar valoarea taxei raportată la valoarea mijlocului de transport este una neacceptabil de mare, în sensul că valoarea taxei putea să depășească valoarea mijlocului de transport pentru care se datorează taxa, aceste procente nefiind acceptabile din perspectiva reglementărilor comunitare.

Guvernul României a adoptat OUG nr. 52/2017, publicată în Monitorul Oficial în august 2017 privind restituirea taxei de primă înmatriculare. Se restituie toate taxele de primă înmatriculare indiferent de denumirea și legislația ce le-a reglementat, încasate după 1 ianuarie 2007. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.