​În primele 7 luni din acest an, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4,811 miliarde euro, comparativ cu 4,162 miliarde euro din perioada similară a anului trecut. Diferența dintre importurile și exporturile de bunuri din primele 7 luni au fost mai mari cu circa 1 miliard de euro față de deficitul pe balanța bunurilor din anul trecut . De asemenea, excedentul balanței serviciilor s-a redus cu 255 milioane euro.

De asemenea, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 820 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 215 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2,314 miliarde euro (comparativ cu 2,275 mld. euro în perioada ianuarie - iulie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,179 mld. euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 135 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2018, datoria externă totală a crescut cu 4,1 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 66 959 milioane euro la 31 iulie 2018 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  •  datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2018 nivelul de 30 623 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 23,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,5% în perioada ianuarie - iulie 2018, comparativ cu 23,9 % în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.