În Monitorul oficial de luni 17 septembrie 2018, a fost publicată OUG nr. 81/2018, ce corectează modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului pentru părinții ce au realizat venituri din drepturi de autor. Vestea bună e că drepturile de autor sunt luate din nou în calcul la determinarea indemnizației.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ce trebuie să reținem:

• Începând cu data de 23 martie 2018, prin publicarea în Monitorul oficial a OUG nr. 18/2018, drepturile de proprietate intelectuală cunoscute ca și drepturi de autor, erau scoase din categoria veniturilor din activități independente, ele devenind o categorie distinctă din punct de vedere fiscal.

• Efectul a fost că aceste venituri din drepturi de autor nu mai sunt luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, conform OUG nr. 111/2010 privind indemnizația pentru creșterea copilului.

• Pentru părinții ce au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală ulterior datei de 23 martie 2018, efectul a fost o indemnizație redusă, chiar dacă se plătește impozitul pe veniturile din drepturi de autor.

• Prin documentul publicat ieri, se corectează acest efect neplăcut și, în plus, se acordă o despăgubire pentru persoanele afectate.

• Începând cu data publicării prezentei ordonanțe de urgență, 17 septembrie 2018, veniturile care se iau în considerare pentru indemnizația de creștere a copilului sunt:

• venituri din salarii şi asimilate salariilor;

• venituri din activităţi independente;

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

• venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.

• Pentru a beneficia de indemnizație, părintele ce intră în concediul pentru creșterea copilului, trebuie să realizeze venituri cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

• Pentru determinarea bazei de calcul, prin venit înțelegem venitul realizat pe fiecare categorie de venit, din care se scad contribuțiile sociale obligatorii datorate și impozitul pe venit, dacă acesta se datorează.

• Dacă o persoană fizică realizează mai multe surse de venit dintre cele enumerate anterior, în acest caz se vor lua în considerare toate veniturile. Desigur, se păstrează celelalte reglementări existente, cum ar fi faptul că valoarea maximă a indemnizației nu poate să depășească 8.500 lei, iar valoarea minimă nu poate să fie mai mică de 1.250 lei.

• Persoanele cărora ulterior datei de 23 martie 2018 nu le-au fost luate în considerare veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pot depune documente doveditoare la Agențiile pentru plăți și inspecție socială, în termen de 60 de zile, pentru recalculul indemnizației.

• Indemnizația recalculată se aplică doar pentru perioada după 17 septembrie 2018 și nu pentru perioada anterioară. Diferențele rezultate se vor achita până la data de 31 decembrie 2018.

• Agențiile de plăți au obligația de a stabili noul cuantum în 60 de zile de la depunerea documentelor sau în termen de 60 de zile de la data prezentei ordonanțe, dacă documentele sunt deja depuse. Diferențe de plăți astfel calculate se achită persoanelor interesate până în data de 31 decembrie 2018. Ordonanța mai stabilește faptul că în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se vor modifica și normele de aplicare corespunzător cu aceste prevederi. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.