Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) a identificat un punct care introduce un alineat nou, care, dacă va fi aprobat în această formă, va determina ca administratorii judiciari să fie puși în imposibilitatea de a desemna persoane de specialitate, ceea ce va conduce la blocarea procedurii.

InsolventaFoto: Dreamstime

Articolul din proiectul de OUG la care UPLR face referire este următorul:

„(2) Nu vor putea fi desemnate în baza alin. (1) acele persoane care se află într-o relație contractuală sau într-o relație de afiliere așa cum este aceasta definită în Codul Fiscal cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul în insolvență sau cu vreunul din creditori.”

Având în vedere specificul activității acestor profesii: avocaţi, experţi contabili, evaluatori autorizați, firme de arhivă sau alţi specialişti, portofoliile de clienți ale acestora includ frecvent instituțiile financiar bancare din România, care reprezintă și principalii creditori ai companiilor aflate în procedura insolvenței.

"În considerarea faptului că profesiile liberale respectă principiile de independență prin intermediul codurilor de etică, pentru ca blocajul să fie evitat, propunem ca acest alineat să fie eliminat, iar limitările să fie stabilite în fiecare speță în parte, persoanele de specialitate fiind obligate să-și declare independența și eventualele conflicte de interese", susține UPLR.