O relativă stabilitate a numărului de salariați în industrie, construcții și servicii și o creștere a prețurilor în comerțul cu amănuntul - la asta se așteaptă cei 8000 de manageri chestionați de Institutul Național de Statistică în cadrul sondajului de conjunctură.

  • Industrie prelucrătoare - creștere moderată  a volumului producţiei

În cadrul anchetei de conjunctură din luna septembrie 2018, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +11%). Pentru activitatea de fabricare a produselor din tutun se va înregistra tendinţă de creștere (sold conjunctural +29%), urmată activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (sold conjunctural +25%) și de activitatea de fabricare a altor mijloace de transport (sold conjunctural +21%).

Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +2% pe total industrie prelucrătoare.

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +7%).

  • Construcţii - o producție relativ stabilă

Potrivit estimărilor din luna septembrie 2018, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural -2%). Managerii estimează de asemenea, relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creștere moderată a acestora (sold conjunctural +10%).

  • Comerţ cu amănuntul - creșterea preţurilor de vânzare

În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendinţă de creștere a activităţii economice (sold conjunctural +20%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +14%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni creștere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +13%).

Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creștere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +23%).

  • Servicii - prețuri stabile

Conform estimărilor din luna septembrie 2018, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +8%).

În sectorul de servicii se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +1%).

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de relativă stabilitate (sold conjunctural 0%).

Anchetele de conjunctură pe care le face INS cu periodicitate, analizează tendinţele pe termen scurt şi mediu. La aceste anchete, răspunsurile nu se dau cu cifre exacte, ci cu aprecierile pe care le face respondentului faţă de nivelul “peste normal/ normal/ sub normal”, în cazul întrebărilor de nivel, sau de genul: “a crescut/ la fel/ a scăzut” sau “va creşte/ la fel/ va scădea”, în cazul întrebărilor care indică o evoluţie în timp a unui fenomen.

Răspunsurile primite (managerii întreprinderilor din eşantionul supus cercetării statistice aleg o singură variantă de răspuns la acest tip de întrebări) sunt apoi prelucrate, iar rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, obţinut ca diferenţă între procentajul celor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

Următoarele praguri de interpretare a soldurilor conjuncturale au fost convenite (stabilite):

  • până la ± 5% relativă stabilitate;
  • de la ± 6% până la ±15% creştere moderată, respectiv scădere moderată;
  • de la ±16% până la ± 40% creştere, respectiv scădere;
  • peste ±40% creştere accentuată, respectiv scădere accentuată.

Anchetele s-au efectuat pe baza unor eşantioane reprezentative în domeniul industriei prelucrătoare (2201 agenţi economici), construcţiilor (1248), comerţului cu amănuntul (2232) şi serviciilor (2727). Mărimea eşantioanelor a fost stabilită astfel încât eroarea de estimare maxim admisă să fie de ±5% la nivel total sector.