De astăzi intră în vigoare noua Lege a Asociaţiilor de proprietari, care aduce schimbări pentru familiile de români. care locuiesc în apartamente. Una dintre schimbări este cea potrivit căreia cei care nu anunța asociația de proprietari și administrația fiscală că intenționează să modifice suprafața utilă pot primi o amendă între 200 și 1.000 de lei. Vezi în text varianta finală a legii și cele mai importante schimbări.

HotNews.roFoto: Hotnews

Principalele schimbări din lege:

 • Dacă nu se permite accesul în locuința președintelui asociației/unui membru al comitetului executiv/administratorului și unei persoane calificate pentru reparațiile ce trebuie făcute proprietății comune (și pentru care e absolut necesar accesul în locuința), se poate da o amendă între 500 și 3.000 de lei.
 • Proprietarii care pun în pericol integritatea structurii clădirii sau a altor apartamente ori bună funcționare a instalațiilor ar putea să fie amendați cu sume între 500 și 3.000 de lei.
 •  Proprietarii riscă să fie amendați cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei dacă schimbă destinația locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuința fără autorizațiile și aprobările legale. Aceeași amendă este prevăzută și pentru modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive fără respectarea Legii asociațiilor.
 • Cei care  nu fac lucrările de întreținere/reparații/înlocuire ce țin de proprietatea individuală, dacă prin asta se pot produce prejudicii celorlalți proprietari, vor riscă tot o amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
 • Administratorii  trebuie să-și procure un certificat de calificare profesională până pe 28 septembrie 2019.
 • Dacă membrii asociației de proprietari vor, îl pot obligă pe administrator să își facă poliță de asigurare.
 • Odată cu intrarea în vigoare a legii, asociația trebuie să aibă un cont unic bancar, prin care să circule toți banii acesteia, iar administratorii nu vor mai putea face plăți către furnizori sau pentru diverse lucrări decât prin acest cont, arată avocatnet.ro.
 •  De asemenea, administratorul nu va mai putea vota în numele unui proprietar, ci doar un alt proprietar o poate face cu mandat la ședința de bloc.
 • Administratorii trebuie să notifice în scris restanțierii de plată cheltuielilor asociației.
 • Pentru o datorie la utilități mai veche de 60 de zile, asociația de proprietari poate da în judecată pe rău platnic. Totodată, asociaţia de proprietari poate pune ipotecă asupra apartamentelor, şi un privilegiu asupra tuturor lucrurilor din apartament, pentru suma datorată la întreţinere..
 • Apartamentele executate pot ajunge doar locuințe sociale în care vechii proprietari vor avea prioritate de închiriere, însă numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la acestea.
 • Noul act normativ permite asociaţiilor de proprietari să pună penalităţi pe sumele restante la întreţinere, însă acestea nu trebuie să depăşească 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile curg abia după o lună de la termenul scadent pentru plată şi nu pot depăşi suma la care s-au aplicat.
 • Legea nouă a abrogat legea adoptată în primăvară, care prevedea ca toţi copiii de până la 3 ani pot fi scoşi de la întreţinere.
 • Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea președintelui asociației de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuție
 • Președintele asociației de proprietari are obligația radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanță a fost plătită de către proprietar
 • Dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște în acest sens, comitetul executiv stabilește cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună, și stabilește perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriașii, au dreptul de a solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană și care trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună
 • Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore
 • În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, în conformitate cu prevederile alin. (1), acesta răspunde civil și penal, după caz
 • Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea și modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural- arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condițiile menținerii aspectului armonios și unitar al întregului condominiu

Consultă aici noua Lege a asociațiilor de proprietari.