Ministerul Finanțelor Publice (MFP)​ s-a împrumutat joi la costuri mai mari de pe piețele externe, dacă facem comparația cu emisiunea din februarie, care a fost tot în euro. În condițiile în care atunci a existat o serie de obligațiuni la 12 ani, dar la un cost de 2,5%, și încă una la 20 de ani de 3,375%, acum avem una la 10 ani cu dobânda de 2,875%, și cealaltă tot la 20 de ani, dar cu 4,4125%. Trebuie luat în considerare faptul că, cu cât maturitatea e mai mare, cu atât crește costul. Astfel, dacă ne uităm la comparația dintre cea la 12 ani (din februarie) și cea de acum, la 10 ani, diferența este mare. Mai mult, deși Ministerul spune că oferta a fost suprasubscrisă de 1,6 ori, a acceptat mai puțin decât și-a propus, probabil din cauza costului. Doar 70% din suma programată a fost atrasă.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Ce spune comunicatul MFP:

Ministerul Finanțelor Publice a atras în 4 octombrie a.c., de pe piețele financiare internaționale 1,75 miliarde euro printr-o emisiune de euroobligațiuni în două serii, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani şi cu o dobândă 2,875% și 600 milioane euro cu maturitatea de 20 ani lung şi cu o dobândă de 4,125%.

"Emisiunea reflectă foarte clar percepția pozitivă a mediilor investiționale și a piețelor financiare referitor la perspectiva evoluției României pe termen mediu și lung. Cererea puternică, precum şi calitatea investitorilor, confirmă punctele forte ale României: fundamentele macroeconomice solide, coerența disciplinei fiscale și stabilitatea economico-financiară. Vreau să subliniez faptul că emisiunea nu are ca scop finanţarea unor nevoi curente, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, ci de a consolida rezerva în valută a Trezoreriei Statului şi de a minimiza costurile împrumuturilor pe termen lung", precizează Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

Conform comunicatului, cele două serii au fost realizate la marje competitive, peste cotațiile de referință mid-swap.

"Pe parcursul zilei, MFP a redus gradual marja de risc de credit şi a stabilit randamentele finale. Astfel, pentru maturitatea de 10 ani s-a obținut un randament de 3,029%, iar pentru emisiunea de 20 ani s-a obținut un randament de 4,234%, în condițiile în care cotațiile din piața secundară a obligațiunilor de referință pentru aceste maturități au înregistrat o evoluție crescătoare. Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea succesivă a costurilor pentru ambele serii, pe fondul unei suprasubscrieri semnificative și a calității investitorilor care au plasat ordinele. Astfel, în cazul maturităţii de 10 ani, marja de risc de credit peste rata de referinţă mid-swap a fost redusă de la 215 la 195 puncte de bază, în timp ce pentru maturitatea de 20 ani, marja de risc de credit a fost redusă de la 280 la 270 de puncte de bază, ceea ce corespunde unei prime de emisiune de aprox. 10 puncte de baza pentru ambele transe, un rezultat remarcabil având în vedere volatilitatea din cursul zilei şi incertitudinele politice din Italia", precizează MFP.

Tranzacția face parte din planul de finanțare externă aferent anului 2018.

Emisiunea a fost intermediată de BNP Paribas, Erste Group Bank AG, ING Bank NV și Société Générale și Unicredit.

Oferta totală a depăşit 2,8 miliarde euro provenind din 265 ordine de subscriere din partea investitorilor. Baza investițională a tranzacției a fost diversificată atât din punct de vedere geografic, cât și al tipurilor de investitori pentru ambele serii.

  • Pentru seria de 10 ani distribuția geografică a fost următoarea: UK (24%), Germania/Austria (20%), Centrul și Estul Europei (15%), România (11%), Sudul Europei (9%), Scandinavia (6), Franța (6%), Elveția (4%), Benelux (3%), SUA (1%) și alte zone (1%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (24%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (11%) și alți investitori (3%).
  • Pentru seria de 20 ani distribuția geografică a fost următoarea: UK (33%), Germania/Austria (24%), Scandinavia (11%), Elveția (9%), Centrul și Estul Europei (7%), România (4%), Franța (3%), SUA (3%), Sudul Europei (3%), Benelux (2%) și alte zone (1%). În privința tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (67%), fiind urmați de bănci comerciale și bănci private (17%), fonduri de pensii și societăți de asigurare (10%), bănci centrale (2%) și alți investitori (4%).

Citește și: