Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în sus creșterea economică pentru primul semestru din acest an, de la 4%, la 4,1%. Pe seria ajustată sezonier nu s-a modificat nimic, astfel că a rămas la 4,2%.

HotNews.roFoto: Hotnews

Datele provizorii II, arată că Produsul Intern Brut exprimat în prețuri curente a fost modificat de la 399,289 miliarde lei, la 399,463 miliarde lei, în ceea ce privește primele șase luni din acest an.

Comparativ cu Trimestrul I 2018, PIB-ul în T2 a fost în termeni reali mai mare cu 1,4%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2018, dinamica PIB nu a înregistrat modificări.

Dinamica valorii adăugate brute s-a micşorat cu 0,2 puncte procentuale. Volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 1,9 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:

- Agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,3 puncte procentuale);

- Industrie (+0,2 puncte procentuale);

- Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi

asistenţă socială (-1,2 puncte procentuale).

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

- Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la -0,1% la -0,4%, ca urmare a reducerii volumului său de la 99,0% la 97,3%;

- Formarea brută de capital fix, de la -0,7% la -1,1%, ca urmare a reducerii volumului său de la 97,0% la 95,2%.