În primele 8 luni din acest an, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,83 miliarde de euro, mai mare cu 1.6 miliarde de euro decât în perioada ianuarie - august 2017, arată datele BNR pubicate luni. Cauzele sunt importurile uriașe (deficitul balanţei bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,472 miliarde euro), în vreme ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 123 milioane euro.

Potrivit datelor BNR , balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 304 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 308 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2,863 miliarde euro (comparativ cu 2,955 mld. euro în perioada ianuarie - august 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,517 mld. euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 346 milioane euro.

În perioada ianuarie - august 2018, datoria externă totală a crescut cu 648 milioane euro. În structură:

  •  datoria externă pe termen lung a însumat 67 395 milioane euro la 31 august 2018 (68,8% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2018 nivelul de 30 614 milioane euro (31,2% din totalul datoriei externe), în creştere cu 6,1% faţă de 31 decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,5% în perioada ianuarie - august 2018, comparativ cu 25% în anul 2017.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2018 a fost de 4,7 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2018 a fost de 69,6%, comparativ cu 79% la 31 decembrie 2017.