​Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania) își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea substanțială a cheltuielilor cu asistența socială pe care proiectul noii legi a pensiilor ar putea să o genereze la nivelul bugetului general consolidat. AmCham consideră, potrivit unui comunicat de presă, că se impune ca prezentarea și consultările pe marginea unui proiect legislativ cu un impact bugetar semnificativ pe termen mediu și lung să conțină în expunerea de motive informațiile despre sursele de finanțare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 și ale Legii responsabilității fiscale.

HotNews.roFoto: Hotnews

"Semnalăm lipsa de sustenabilitate economică a creșterilor de cheltuieli ce decurg din modificările propuse de acest proiect, până la un nivel ce prezintă un risc ridicat de a crea dezechilibre bugetare care depășesc cu mult limitele prevăzute de angajamentele europene ale României sau potențialul de finanțare de care dispune economia românească. Este de așteptat ca în lipsa unor surse de finanțare clar identificate, astfel de măsuri să fie urmate de adoptarea intempestivă a unor ajustări bugetare drastice în sensul creșterilor semnificative de impozite și taxe și/sau reducerilor masive de cheltuieli, sacrificând de cele mai multe ori investițiile, atât de necesare pentru o creștere economică sănătoasă", precizează AmCham.

Potrivit acesteia, fiind vorba de creșteri prezumabil permanente ale cheltuielilor cu pensiile și de menținerea unui sistem de finanțare a acestora din contributiile contemporane ale salariatiilor și a altor contributori la bugetul asigurărilor sociale (sistemul “Pay-as-you-go”), analiza de impact a legii trebuie să aibă în vedere nu doar efectele pe termen scurt, ci și impactul asupra sustenabilității pe termen mediu și lung a sistemului de pensii publice. "Aceasta este cu atât mai necesară în contextul în care proiecțiile demografice pentru Romania indică o îmbătrânire accentuată a populației, și implicit înrăutățirea în ritm alert a raportului dintre numărul de salariați (sau mai general, a contributorilor la bugetul de asigurări sociale) și cel al pensionarilor", mai arată AmCham.

Camera de Comert Americană în România consideră că este important să se aibă în vedere, alături de principiile menționate de inițiatorii legii și principiul echității inter-generaționale. În caz contrar, implementarea singulară a creșterilor de pensii, fără măsuri complementare de asigurare a sustenabilității pe termen scurt, mediu și lung are potențialul de a intensifica tensiunea socială, de a afecta principiul solidarității sociale, care ar trebui sa fie simetrică, precum și de a periclita situația macroeconomică a țării, mai crede AmCham.

Asociația face apel public ca Guvernul României, în calitate de inițiator al legii să prezinte o analiză completă și explicită a implicațiilor noului cadru legislativ, și ca Parlamentul, înainte de adoptarea legii să cântărească cu prudență și responsabilitate efectele generate pe toate planurile pentru generațiile prezente și pentru cele viitoare.