Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului PetrolExportImport și a numit lichidator judiciar provizoriu Casa de Insolvență Ionescu și Sava, potrivit unui anunț publicat pe Bursa de Valori București (BVB).

HotNews.roFoto: Hotnews

Pe data de 24 august, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor companiei PetrolExportImport anunța că va discuta, în data de 1 octombrie, formularii cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei, conform convocatorului publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Motivul îl reprezintă preluarea de către Piraeus Bank, în urma unei executări silite, a unui imobilul din București.

Cu alte cuvinte, activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, ceea ce, potrivit legii, înseamnă că se poate cere insolvența.

“Consiliul de Administrație al Petrolexportimport a informat investitorii și acționarii că urmare analizării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și a situațiilor financiare interimare întocmite la 30.06.2018 a constatat că activul net al societății calculat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, înregistrand valori negative”, spunea societatea, în august.

Compania a înregistrat rezultate financiare pozitive în prima jumătate din acest an, respectiv un profit net de peste 2,17 milioane lei, comparativ cu o pierdere de 1,45 milioane lei în aceeași perioadă a anului precedent.

Valoarea activelor pe termen lung a scăzut de la 8,52 milioane lei, la finalul anului 2017, la 102.304 lei. Toate activele companiei însumează peste 66,7 milioane lei, iar datoriile sunt de 173,4 milioane lei.

Sumele datorate instituțiilor de credit în sumă de 59.605.312 sunt reprezentate de două credite bancare contractate de la Piraeus Bank România și anume:

  • un credit pe termen lung care este la data de 30 iunie 2018 în sumă de 7.486.262 lei, echivalentul a 1.606.114 euro
  • un credit pe termen scurt în sumă de 27.385.491 lei, echivalentul a 5.875.328 euro și dobânzi bancare și penalități de întârziere în sumă de 24.733.559 lei/5.306.378 euro

Scurt istoric:

Compania a fost înființată în 1948 ca o companie de stat pentru comert exterior. După Revoluție, firma a fost condusă de Ovidiu Popescu, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din industria petrolului, care a murit în 2011 într-o clinică din SUA, după un cancer pancreatic galopant.

Petrolexportimport s-a înfiinţat în 1948, iar pe vremea comunismului era principala companie prin intermediul căreia se desfăşurau afacerile cu petrol ale ţării. Până în 1997 compania deţinea monopolul importului de ţiţei şi exportului de produse petroliere prin sistemul de rafinare.

  • decembrie 1998- Acţiunile societăţii Petrolexportimport SA Bucureşti vor fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), la categoria a II-a, începînd de luni, 4 ianuarie, informează BVB.Capitalul social al societăţii este de 245.650 mii lei, împărţit în 245.650 acţiuni, cu valoarea nominală de 1.000 lei. Acţiunile societăţii sînt deţinute de: FPS - 51%, PPM - 37,39%, acţiuni la dispoziţia societăţii - 11,61%
  • aprilie 2000- FPS vinde, prin licitaţie cu strigare, pachetul de 51% de acţiuni deţinut la societatea Petrolexportimport Bucureşti.Preţul de pornire al licitaţiei este de 150.000 lei pentru o acţiune, valoarea pachetului de acţiuni scos la vînzare fiind de 19,480 miliarde lei. Licitația e câștigată de Laird Resources Ltd, firmă controlată de către Popescu.
  • 2006- Petrolexportimport  realizează o cifră de afaceri de 77,3 milioane de lei, în scădere cu 30% comparativ cu anul 2005, în timp ce profitul companiei s-a diminuat de şapte ori, la 1,9 milioane de lei.
  • 2008- Acţionarii Petrolexportimport amână pentru o AGA viitoare, luarea unei decizii privind delistarea firmei de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi aprobă fuziunea de principiu cu Laird Resources Romania.
  • 2015- Laird Resources, acționarul majoritar al Petrolexportimport Bucureşti, propune revocarea lui Valeriu Iancu din funcţia de administrator, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi din cea de director general al companiei. Consiliul de Administrație al Petrolexportimport a convocat o AGA pentru 30 aprilie în vederea numirii în locul lui Iancu a lui Alexandru Popescu, fiul lui Ovidiu Popescu, potrivit datelor companiei. De asemenea, în AGA va fi discutată şi propunerea de numire a lui Marius-Eugen Opran în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, deşi acesta a demisionat din aceeaşi funcție. (sursa datelor: Mediafax)

După această dată declinul companiei se accentuează, culminând cu cererea insolvenței și, mai nou, intrarea în faliment.