​​Continua deteriorare a performanței fiscale și traiectoria slabă a datoriei au condus la scăderea ratingului suveran de către agenția germană Scope, de la BBB la BBB-. Perspectiva negativă a ratingului reflectă incertitudinea politică continuă și riscul asociat pierderii credibilității instituționale în ochii investitorilor, având în vedere reticența susținută a Guvernului de a aborda avertismentele repetate ale Consiliului Fiscal și instituțiilor europene privind evoluțiile nefavorabile în finanțele publice. Recenta confruntare dintre Guvern și oficialii UE privind pașii înapoi în reforma privind lupta anticorupție a contribuit la scăderea credibilității Guvernului.

HotNews.roFoto: Hotnews

Scăderea a fost determinată de:

  • Continua deteriorare a performanței fiscale cu bugete pro-ciclice la vârful ciclului economic. Decalajul dintre veniturile fiscale și cheltuieli a crescut semnificativ în urma reducerii impozitelor în ultimii ani. Situația este amplificată de sistemul de colectare, care este unul dintre cele mai ineficiente din UE. În plus, în timp ce cheltuielile au rămas în general stabile ca procent din PIB în 2017, compoziția bugetară s-a deteriorat cu o creștere a consumului și salariilor (0,8% din PIB), în detrimentul investițiilor publice necesare.
  • Traiectoria slabă a datoriei publice este preconizată a reveni la vârful din 2014 de 40% din PIB, în 2020. Având în vedere soldurile structurale și primare negative încă din 2015, reducerile anterioare au fost determinate în întregime de creșterea economică. Programul de convergență 2018 prezentat de România s-a bazat pe ipoteze optimiste de creștere economică, acum cu peste 2 puncte procentuale peste proiecțiile FMI și CE, pentru 2018-2021. În consecință, rata datoriei publice rămâne extrem de vulnerabilă la rezultatele creșterii care se dovedesc a fi mai scăzute decât proiecțiile guvernamentale, un risc care este de asemenea accentuat de stadiul final al ciclului economic. În plus, având în vedere că există o pondere ridicată a datoriei în valută (circa 50%), o depreciere puternică a leului ar duce la costuri mai mari ale împrumuturilor și ar prezenta riscuri considerabile petru sustenabilitatea datoriei pe termen mediu.

Ratigul BBB- este sprijinit totuși de de nivelul ridicat al potențialului de creștere, de nivelurile moderate ale datoriei publice și de rezistența sectorului bancar.

"Perspectiva negativă a ratingului reflectă incertitudinea politică continuă și riscul asociat pierderii credibilității instituționale în ochii investitorilor, având în vedere reticența susținută a Guvernului de a aborda avertismentele repetate ale Consiliului Fiscal și instituțiilor europene privind evoluțiile nefavorabile în finanțele publice. Recenta confruntare dintre guvern și oficialii UE privind pașii înapoi în reforma privind lupta anticorupție a contribuit la scăderea credibilității Guvernului. Astfel, creșterea incertitudinii politice și deteriorarea credibilității instituționale ridică riscul pierderii credibilității pieței într-un moment în care ciclul economic se întoarce, expunând riscurile asociate cu finanțarea dezechilibrelor fiscale și externe", menționează sursa citată.

Primul lucru care a dus la scăderea ratingului este dat de deteriorarea continuă a performanței fiscale a României.

"În timp ce țara și-a atins obiectivul pe termen mediu în 2013-2015, adică un deficit structural de 1% din PIB, Guvernul s-a îndepărat de pe această cale din 2016. În 2017 Guvernul a raportat un deficit structural de 3,4% din PIB, inversând tendința de consolidare din anii trecuți prin reduceri de taxe, inclusiv o reducere semnificativă a TVA, care inițial a fost redusă de la 24%, la 20%, iar apoi la 19%, din ianuarie 2017", spune Scope.

În consecință, veniturile fiscale rămân printre cele mai scăzute din UE, spune agenția de rating, în timp ce componentele structurale ale cheltuielilor, respectiv salariile angajaților și pensiile, au crescut. Din punctul de vedere al Scope, Guvernul are spațiu limitat de ajustare atât a veniturilor cât și a cadrului fiscal pe termen scurt din cauza bazei fiscale înguste.