La finalul acestui an se încheie un ciclu de trei ani de aplicare a noului sistem de impozitare a clădirilor în funcție de destinația acestora și nu după tipul de proprietar (persoană fizică sau juridică), cum se întâmpla înainte de 2016, a declarat Dana Ababei, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), conform unui comunicat de presă.

Dana AbabeiFoto: ANEVAR
  • Persoanele juridice care au realizat și depus rapoarte de evaluare la începutul anului 2016 trebuie, conform Codului fiscal, să depună la începutul anului 2019 rapoarte de evaluare actualizate pentru a evita achitarea unui impozit crescut la 5%. Acestor persoane le expiră termenul de 3 ani prevăzut în Codul fiscal. Nu este o obligație, ci o optimizare a cheltuielii.
  • Iar persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale și mixte care nu au suferit modificări majore și au realizat și depus rapoarte de evaluare la începutul anului 2016 nu trebuie să actualizeze valoarea impozabilă a clădirii în acest an, dat fiind faptul că nu le expiră termenul de 5 ani de la data ultimului raport de evaluare.

"Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare este până la plata primei tranșe a impozitului, adică până la 31 martie 2019. Chiar dacă termenul limită de depunere este 31 martie 2019, recomand tuturor proprietarilor de clădiri să mergă cu rapoartele de evaluare la administrațiile locale cu cel putin două săptămâni înainte de expirarea termenului pentru a lăsa timp și persoanelor responsabile din direcțiile de impozite și taxe să calculeze noul impozit și pentru a evita aglomerația. Data evaluării este 31 decembrie 2018 pentru rapoartele depuse în intervalul 1 ianuarie - 31 martie 2019, iar aceste rapoarte de evaluare nu pot fi realizate decât după acestă dată", a afirmat Ababei.

Potrivit acesteia, nu poți ști astăzi dacă la 31 decembrie 2018 clădirea pe care dorești să o evaluezi va avea aceeași stare fizică (dacă a fost afectată de un cutremur, de o explozie sau de multe alte incidente ce pot avea loc).

Potrivit art. 461 din Codul fiscal (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Ea a mai afirmat că în cazul în care un contribuabil deține mai multe clădiri pe aceeași rază administrativ-teritorială a unei localități, se va elabora un singur raport de evaluare care va include concluziile asupra valorilor impozabile ale clădirilor aflate pe raza respectivei localități.

De asemenea, a precizat faptul că, potrivit normelor legale în vigoare, verificarea rapoartelor de evaluare este realizată de verificatori autorizați.