Unul din proiectele legislative ale lui Daniel Cătălin Zamfir, fostul parlamentar liberal, mutat în prezent la ALDE, a fost includerea programului Prima Casă în mecanismul dării în plată. În această săptămână a avut loc o ședință a Comisiei de Buget a Senatului la care era așteptat și dl. Zamfir dar și reprezentanții Ministerului Finanțelor, pentru a-și exprima un punct de vedere. Întrucât nu s-au prezentat la Comisie, ședința a fost amânată. HotNews.ro a obținut punctul de vedere transmis vineri după amiază Parlamentului de către BNR, care nu susține inițiativa d-lui Zamfir. Documentul, care poate fi citit integral în articol, e semnat de fostul ministru de Finanțe, în prezent prim-viceguvernator, dl. Florin Georgescu.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNRFoto: Hotnews

Acesta explică faptul ca principiul care stă la baza OUG 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă este reprezentat de ”împărțirea proporțională a riscurilor și a pierderilor între Statul român reprezentat de Ministerul Finanțelor prin FNGCIMM și finanțator” (art.1,alin3). Din acest considerent, în contractele de credit acordate prin Prima Casă , Statul și-a asumat preluarea unei cote-părți a riscului pe care băncile și l-au asumat în cadrul creditelor imobiliare, prin efectul garanției de stat, spune Georgescu.

Potrivit acestuia, debitorii contractanți beneficiaza de condiții mai avantajoase de creditare, devenind o categorie special protejată, prin raportare la categoria largă a persoanelor fizice care se creditează fără să se prevaleze de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2009. ”Exemplificăm, în acest sens, faptul că beneficiarii programului Prima Casă au obligația de a achita un avans de numai 5%, comparativ cu avansul de minim 15% necesar în cazul creditelor pentru achiziția de locuințe în temeiul prevederilor de drept comun iar costul finanțării include o marjă de 2%/an, inferioară în cele mai multe cazuri celei care ar rezultă din analiza profilului de risc al debitorului, condiții acceptate de creditori tocmai pentru că beneficiază de garanția parțiala a Statului în caz de intrare a debitorului în stare de nerambursare”, mai spune fostul ministru de Finanțe.

Potrivit art.2317 din Codul civil "atunci când creditorul a primit de bunăvoie un imobil sau un bun drept plată a datoriei principale, fideiusorul rămâne liberat chiar și atunci când creditorul este ulterior evins de acel bun".

În concret, prin darea în plată, stingerea obligației principale de rambursare a creditului conduce, în virtutea principiului accesorium sequitur principale, și la stingerea oricărei obligații subsecvente de garantare. În acord cu principiul de funcționare a instituției ”darea în plată", prin art.6 din Legea nr.77/20162 se statuează suspendarea dreptului creditorului de a se îndrepta împotriva garanților personali sau ipotecari, nepermițând o executare a garanției statului, prealabilă realizării darii în plată.

Pe cale de consecință, în cazul includerii creditelor acordate prin programul guvernamental "Prima case" în sferă de aplicare a Legii nr.77/2016, survine, prin efectul legii, caracterul neoperațional al garanției statului, atât obligația, cât și gararaia find stinse de drept. Din această perspectivă, proporționalitatea între condițiile de acordare avantajoase ale creditelor din programul "Prima case" și asumarea riscurilor în cadrul unui parteneriat desființat în timpul derulării contractului de credit dispare, asumarea riscului numai de către o parte (instituția de credit) fără elementul de garantare asumat de către stat devenind injust.

Pe cale de consecință, efectele produse de adoptarea propunerii legislative vor conduce la premisa în care banca se va afla, în cadrul unui program guvernamental fundamentat pe parteneriatul de împărțire proporțională a riscurilor, într-o situație de asumare a riscurilor în mod singular, identică asumării aferente unui credit acordat în afara respectivului program, în ambele cazuri, singura modalitate de recuperare a creanței bănești rămânând exclusiv executarea garanției asupra imobilului.

Trebuie menționat faptul că modul de asumare a riscului de intrare a debitorului în stare de nerambursare are o importantă majoră în stabilirea costului finanțării, în situația împărțirii acestui risc, marja de dobtinda percepută debitorului find mai redusă comparativ cu situația în care banca își asumă singură riscul. Mai mult, propunerea legislativă nu are în vedere faptul a imobilul adus în garanție, obiect al dării în plată, este ipotecat atât în favoarea statului, cât și în favoarea instituției de credit, prevederea legală propusă neclarificand eventualele consecințe din această perspectivă.

Concluzionând, considerăm că incertitudinile legate de modul de împărțire a pierderilor între instituțiile de credit și stat ar conduce la stoparea programului și implicit la defavorizarea unei categorii de persoane beneficiare a unei protecții speciale conferită de stat prin Programul "Prima casă”.

Față de cele anterior menționate, vă comunicăm faptul că banca centrală nu susține propunerea legislativă, mai arată Georgescu, în încheierea scrisorii sale.