Industria bancară din România a adoptat noul Cod de Conduită, document ce pune accentul pe protecția consumatorului prin conlucrarea cu debitorii care se confruntă cu dificultăți financiare, inclusiv pentru a preîntâmpina apariția unor astfel de situații. Înainte de acest cod, băncile aveau așa-numitul Codul de Etică Bancară aprobat în anul 2009. Noul Cod de Conduită include pentru prima dată un capitol special denumit „Principii de Bune Practici Bancare şi de Conduită a Băncilor în Relația cu Debitorii Consumatori confruntați cu situații de Dificultate de plată ori reprezentând un Caz Social”.

Sergiu Oprescu, ARB si Sergiu Manea, CPBRFoto: Hotnews

Consultă aici Principiile de Bune Practici in Relatia cu Debitorii Consumatori

În elaborarea acestor principii, comunitatea bancară a luat în considerare recomandări primite de la asociații pentru protecția consumatorilor de servicii financiare.

„Codul stabileşte noi standarde de etică şi reguli de conduită, care vor fi respectate la nivelul întregii industrii bancare. Sunt reglementate, într-o abordare completă, de 360 de grade, relaţiile inter-bănci, dintre bănci şi clienţi, dintre instituțiile de credit şi autorităţi, dintre acestea şi angajaţi, şi între angajaţii din cadrul sistemului bancar. Se creează astfel un cadru unic, transparent şi predictibil de desfăşurare a activităţilor de relaţionare internă şi externă a sistemului bancar” a declarat Sergiu Oprescu, Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

„Suntem determinați să ne angajăm într-un dialog substanțial și constructiv în relația cu clienții, iar noul Cod de Conduită sprijină această direcție. România are nevoie de o infuzie masivă de încredere și credem că sistemul financiar bancar poate contribui mai activ la creșterea nivelului de încredere în societate, prin asumarea trecutului, acceptarea prezentului și implicarea în crearea de prosperitate în România.” a declarat Sergiu Manea, Preşedintele Consiliului Director al Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR).

Băncile vor conlucra cu debitorii consumatori şi le vor oferi sprijin şi sfaturi în vederea identificării de soluţii pentru depăşirea impasului în care se află. Codul de Conduită prevede de altfel și obligația băncilor de a asigura pregătirea continuă și specializarea personalului acestora.

Debitorii sunt încurajați să se adreseze băncilor oridecâteori are loc modificarea situației de viață cu care se confruntă și să manifeste deschidere pentru discutarea diverselor soluții propuse de către bancă.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului şi monitorizarea modului în care acesta este respectat, ARB a constituit un Juriu de Onoare. Juriul de Onoare va soluționa cazurile de încălcare a prevederilor Codului de Conduită de către oricare dintre membri, cele provenite din relațiile dintre băncile membre, precum și dintre acestea și autorități.