Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de joi, de la Alba Iulia, s-a aflat un proiect de Ordonanță de Urgență prin care Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din România. Proiectul adoptat spune că în acele ​conturi părinții vor putea depune bani. Programul guvernamental se numește gROwth - contul individual de economii Junior Centenar.

Copii la crese si gradiniteFoto: sxc.hu

Vezi documentul aici

Potrivit proiectului, statul va veni cu 600 lei anual, dacă în cont s-au depus într-un an mai mult de 1.200 lei. De asemenea, se aplică o dobândă de 3% pe an. Suma va putea fi retrasă doar după ce copilul a împlinit 18 ani, ceea ce înseamnă că reprezintă un împrumut acordat statului în condițiile costurilor din ce în ce mai mari de finanțare atât de pe piața internă, cât și externă.

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă. Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei", se arată în document.

  • Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă.
  • La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărui nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani, în termenul prevăzut la art.3, alin.(3).

  • Dobânda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Depunerile pot începe din luna decembrie 2018.

În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de 1200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situaţiilor certificate şi transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

În cazul în care copiii sunt adoptați, începând cu data adopţiei, depunerea sumei anuale minime de 1200 lei revine adoptatorilor.

De ce este o urgență, potrivit documentului:

Având în vedere:

- consolidarea sistemului economic prin economisire şi investire pe perioada activă a individului;

- obligaţia statului de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor prin susţinerea procesului de educare continuă a acestora;

- asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani;

- necesitatea creării unui instrument de bunăstare pentru fiecare copil;

- includerea în sistemul de economisire a tuturor copiilor;

- nevoia unei soluţii viabile economic, prin care beneficiarii, odată cu încheierea perioadei şcolare, să deţină o rezervă financiară care să finanţeze studiile universitare sau să acopere lipsa de venituri după acel moment;

- crearea unui mecanism de economisire activă;

- susţinerea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională şi educaţie;

luând în considerare că îmbunătăţirea ocupării şi a nivelului de educaţie a tinerilor reprezintă priorităţi şi direcţii de acţiune de maximă importanţă şi urgenţă, fiind solicitate şi de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de ţară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să

întreprindă acţiuni astfel încât să îmbunătăţească programele de actualizare a competenţelor şi să ofere un învăţământ general de calitate, în special pentru romi şi pentru copiii din zonele rurale.

"Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă", se arată în document.