În Monitorul oficial de miercuri a fost publicat Ordinul ANAF pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice. Foarte important: se utilizează contul unic doar pentru veniturile estimate/realizate după 01 ianuarie 2018. Documentul vizează românii care au de plată impozite pentru veniturile extrasalariale atât pentru veniturile și contribuțiile la asigurările sociale declarate în baza declarației unice cât și pentru impozitele și contribuțiile perioadei anterioare.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența, despre textul publicat miercuri:

• Principala modificare constă în introducere conturilor unice în baza codului numeric personal sau a codului de identificare fiscală ale persoanelor fizice.

• Potrivit OpANAF nr. 2936 se plătesc în contul unic următoarele: Impozitul pe venit, aferent declarației unice; Contribuția la asigurările sociale-pensii aferente declarației unice și contribuția la asigurările de sănătate aferente declarației unice.

• Prin OPANAF nr. 2937/2018 se introduce procedura efectivă de distribuire a plăților din contul unic.

• Pentru obligațiile fiscale plătite de persoanele fizice pentru veniturile realizate până la 31 decembrie 2017, se utilizează conturile bugetare existente.

• Practic, contul unic funcționează doar pentru impozitele datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul 2018.

• Persoanele fizice plătesc obligațiile fiscale datorate declarate prin declarația unică în contul unic de disponibil 55.04, sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale în curs de distribuire, deschis pe codul numeric personal / numărul de identificare fiscală, al contribuabilului, din cadrul Trezoreriei statului.

• Sumele încasate în acest cont unic sunt distribuite proporțional cu sumele plătite în conturile:

1. 20.A.03.51.00 – Impozit pe venit aferent declarației unice;

2. 22.A.21.48.00 – Contribuții sociale aferente declarației unice;

3. 26.A.21.49.00 – Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice

• Sumele distribuite în aceste conturi sting obligațiile fiscale în următoarea ordine:

a) Toate obligațiile fiscale principale;

b) Toate obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale stinse.

Contribuabilul va fi înștiințat de modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puțin 5 zile înainte de termenul scadent al următoarelor impozite datorate la plată. Înștiințarea se poate face doar dacă s-a optat pentru această procedura.

• Procedura aduce și câteva excepții sau situații punctuale, cum ar fi:

a) Efectuarea unei compensări;

b) Existența unor înlesniri la plată;

c) Existența unor eșalonări la plată;

d) Existența unor executări silite.