După ce, în anul 2001, Alpha Bank România lansa primul credit imobiliar, instituția financiară pregătește acum lansarea primului program de obligațiuni ipotecare din România. Adunarea Generală a Acționarilor Alpha Bank Romania a aprobat punerea în practică a unui program-cadru de obligațiuni ipotecare, cu un plafon maxim al principalului de 1.000.000.000 euro (sau echivalentul în alte valute).

Sergiu Oprescu, presedintele Alpha Bank RomaniaFoto: Ager Press

Obligațiunile ipotecare sunt valori mobiliare ce pot fi tranzacționate pe bursă, fiind emise de bănci pe baza portofoliului de creanțe ipotecare. Mai exact, băncile pot emite aceste obligațiuni în limita unui procent din valoarea portofoliului propriu.

Spre deosebire de emisiunile de obligațiuni corporative, care sunt garantate doar de capacitatea emitentului de a restitui banii împrumutați plus dobânda, în cazul obligațiunilor ipotecare, sursa plății o reprezintă ratele creditelor pe care o banca le încasează de la debitori.

  • Spre exemplu, dacă o bancă are un portofoliu de credite ipotecare cu o dobânda medie de 6% și emite obligatiuni ipotecare cu un cupon anual de 4%, va avea un câștig de 2% aplicat la valoarea portofoliului cu care garantează. Pentru a putea fi considerat drept garanție, un portofoliu de creanțe va fi evaluat, atribuindu-i-se un rating de credit de către o agenție de rating.

Lansarea în peisajul financiar din România a obligațiunilor ipotecare poate aduce beneficii esențiale pentru economie, printre care amintim:

• Îmbunătățirea procesului de gestionare a activelor și pasivelor, în sensul unei corelări mai bune a scadențelor dintre împrumuturile acordate și sursele de finanțare atrase;

• Scăderea costurilor de finanțare pentru creditele ipotecare;

• Creșterea gradului de intermediere financiară, prin atragerea de economisire externă;

• Dezvoltarea pieței locale de capital.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 27% din creditele ipotecare acordate de instituţiile financiare sunt finanţate prin emiterea de obligaţiuni ipotecare, aceasta fiind o soluţie frecvent utilizată de toate sistemele bancare din Europa. Prin această emisiune, România va intra în rândul țărilor care au atât o legislație modernă, cât și o piață activă a obligațiunilor ipotecare.

Legea privind emisiunile de obligațiuni ipotecare a intrat în vigoare în luna martie 2016. însă perspectivele optimiste privind lansarea obligațiunilor ipotecare odată cu apariția legii au fost afectate de adoptarea legii dării în plată.

Emisiunile de obligaţiuni garantate cu creanţe imobiliare contribuie la extinderea maturităţii pasivelor, permiţând băncilor echilibrarea adecvată a portofoliului de active cu maturităţi lungi și oferă stabilitate surselor de finanţare, deci implicit duc la creșterea predictibilităţii profilelor de maturitate.

România înregistrează o situaţie atipică, fiind printre puține state din UE care nu are încă o astfel de emisiune, deși soldul creditelor ipotecare de peste 11,2 miliarde de euro este suficient pentru a trece la emisiuni de obligaţiuni ipotecare, fiind superior portofoliului de la care statele din regiune au început astfel de operaţiuni.