În data de 11 septembrie 2018 Consiliul Uniunii Europene a adoptat mai multe modificări aduse Directivei nr. 2006/112 privind sistemul comun al TVA pe care statele membre trebuie să le implementeze până la 31 decembrie 2019, adică cu puțină bunăvoință din partea Ministerului de finanțe pot fi implementate chiar de la 01 ianuarie 2019, la fel cum am fost primii în Europa la implementarea directivei privind combaterea transferului de profituri pe seama dobânzii – OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Adrian Benta si Cornel Grama, consultanti fiscaliFoto: Hotnews

Modificările sunt destul de semnificative, iar astăzi vom analiza doar plafonul de scutire de TVA acordat întreprinderilor mici. Ca și regulă generală, statele membre pot acorda un plafon de scutire de TVA până la suma maximă de 85.000 euro. Până la data recentei modificări a directivei acest plafon se determina conform art. 287 din Directiva 2006/112 în moneda națională a fiecărui stat la cursul de schimb valabil la data aderării respectivului stat la Comunitatea Europeană.

Pentru România cursul de schimb lei – euro de la 01 ianuarie 2007, data aderării cursul de schimb a fost 1 euro = 3,3817 lei, fapt pentru care plafonul de 88.500 euro reprezintă suma de 299.280,45 lei rotunjit la suma de 300.000 lei, plafon de scutire de TVA în România începând cu data de 01 aprilie 2018.

După intrarea în vigoare a modificării directivei TVA s-a abrogat articolul 287 din Directiva 112/2006 ce impunea detreminarea plafonului de scutire de TVA la cursul de la data aderării, iar noua prevedere comunitară permite statelor membre să echivaleze plafonul amintit la valoarea de schimb actuală a monezii naționale.

De exemplu, astăzi, 1 euro = 4,6556 lei fapt pentru care plafonul de 85.000 euro reprezintă suma de 395.726 lei.

O altă modificare importantă constă în faptul că dacă întreprinderea mică neînregistrată în scopuri de Tva a depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, atunci aceasta păstrează regimul de scutire de TVA și în următorii 2 ani consecutivi cu condiția să nu depășească anual cu mai mult de 33% plafonul de scutire de TVA. În cazul nostru presupunând că se păstrează același curs valutar, cifra de afaceri anuală să nu depășească în lei 526.315 lei în următorii doi ani de activitate.

Analiza cifrei de afaceri în următorii 2 ani s-a impus prin faptul că existau foarte multe situații secvențiale prin care întreprinderile mici depășeau plafonul de scutire de TVA, iar ulterior înregistrării în scopuri de TVA nu mai realizau cifre de afaceri superioare acestui plafon.

Alte motive pentru care s-a introdus aceasta modificare au fost si pentru a asigura acestor intreprinderi mici o tranzitie usoara de la regimul de scutire la cel taxabil si pentru a evita descurajarea acestora de a-si dezvolta activitatile de “teama” depășirii plafonului de scutire , cand intervin alte obligatii pentru contribuabil .

O altă modificare importantă obligă statele membre să acorde plafon de scutire de TVA și pentru societățile străine înmatriculate în alte state membre. De exemplu, dacă o societate neînregistrată în scopuri de TVA din România edifica lucrări de construcții montaj în Italia având personal și dotare tehnică pe teritoriul Italiei, atunci nu beneficia de plafon de scutire de TVA în Italia și trebuia să se înregistreze in scopuri de TVA chiar înainte de începerea activității.

În mod similar când o societate neînregistrată în scopuri de TVA în Italia deține pe teritoriul României personal italian și dotare tehnică cu care efectuează regulat prestării de servicii de construcții montaj, nu beneficiază de actualul plafon de scutire de TVA de 300.000 lei și are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA chiar înainte de începerea activității.

Noua modificare comunitară obligă statele membre să acorde plafon de scutire de TVA să pentru societățile străine înregistrate în alte state membre, cu condiția ca cifra de afaceri la nivel comunitar – cifra de afaceri agregată realizată în toate statele membre să nu depășească plafonul de 100.000 euro si cifra sa de afaceri in alt stat membru sa nu depaseasca plafonul de scutire din acel stat . Această modificare normativă s-a impus din motive concurențiale, întrucât neacordarea unui plafon de scutire de TVA pentru o societate străină ce efectua activități economice în alt stat membru, înregistra cheltuieli majorate, cu administrarea TVA, față de o societate similară rezidentă.

O altă modificare constă în posibilitatea majorării plafonului cifrei de afaceri pentru care se aplică sistemul TVA la încasare până la suma de 2.000.000 euro, față de 500.000 euro cât este în acest moment.

In urma acestor modificari , Directiva TVA 112/2006 prevede că statele membre vor exonera intreprinderile mici aflate sub plafonul de scutire a TVA de obligatia emiterii facturilor asa cum e in prezent reglementat in Codul Fiscal la art 319 iar pentru cele aflate peste plafonul de scutire avand cifra de afaceri pana la 2.000.000 de euro se va permite de catre statele membre emiterea facturii simplificate si peste o valoare 100 euro cat este in prezent reglementat.

In ceea ce priveste rambursarea TVA din alte state membre aceasta se va face mult mai usor prin înființarea unui ghiseu unic prin care intreprinderile mici ( firmele cu cifra de afaceri pana la 2.000.000 euro ) pot depune cereri de rambursare TVA din diferite state membre in care isi desfasoara activitatea.

Așteptăm cât mai curând actualizarea plafonului de TVA la cursul de schimb actual și transpunerea noilor reglementări comunitare.

Sursa