Proiectul de act normativ prezentat marți seara de ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, cuprinde și un articol referitor la constituirea unor depozite în lei sau valută pentru operațiuni speciale. Modul de planificare, evidență, utilizare, justificare și control al depozitului prevăzut se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. Articolul mai prevede că documentele privind necesitatea efectuării cheltuielilor din aceste depozite reprezintă "documente justificative de trecere imediată pe cheltuieli".

Carmen DanFoto: Captura Antena 3

Articolul 48 din proiectul de Ordonanță de Urgență:

Art. 48 - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă în bugetul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și Direcției Generale Anticorupție, un depozit în lei sau în valută pentru acțiunile structurilor specializate privind pregătirea, organizarea, asigurarea suportului logistic și/sau punerii în executare a acțiunilor privind protecția martorilor, constatarea infracțiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, testarea integrității profesionale a personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru acțiunile privind utilizarea metodelor speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de Codul de procedură penală sau de legile de organizare și funcționare a acestora.

(2) Depozitul prevăzut la alin. (1) se constituie la capitolul 61.01 ”Ordine publică și siguranță națională”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”, alineatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” și se stabilește în limita bugetului aprobat instituțiilor care fac parte structurile specializate, conform prevederilor legale.

(3) În contabilitatea generală, documentele privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor din depozitul prevăzut la alin. (1), aprobate de ordonatorul de credite sau persoana împuternicită conform prevederilor legale în vigoare, reprezintă document justificativ de trecere imediată pe cheltuieli.

(4) Modul de planificare, evidență, utilizare, justificare și control al depozitului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor intern

Reamintim că marți seara Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de OUG care modifică dramatic fiscalitatea din România.