​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un draft de proiect privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Acest document vine în urma cadrului general de înființare a fondurilor suverane adoptat la jumătate lunii noiembrie de către Guvern. Proiectul face referire la o anexă privind companiile care vor fi parte din fond, dar aceasta nu se află în acest draft.

Ministerul FinantelorFoto: Facebook/ Ministerul Finantelor Publice

Vezi proiectul aici.

"Cheltuielile cu taxele și tarifele necesare înființării FSDI se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, pentru anul 2019. estimându-se un impact de aprox. 600 mii lei pentru aceste cheltuieli pentru anul 2019", se arată în nota de fundamentare.

Ce spune proiectul de Hotărâre de Guvern:

 • Capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre de Guvern, precum şi din aport în numerar în valoare de .........................lei.
 • Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească optsprezece luni.
 • Înstrăinarea sau achizitia de către FSDI a unor acţiuni sau alte active se realizează în condiţii de piaţă, de transparenţă şi de competitivitate, conform reglementărilor în vigoare.
 • Informatiile care au caracter secret sau confidential in conformitate cu prevederile legale, sau informatiile care pot afecta mediul concurential, nu fac obiectul regulilor de transparenta prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • FSDI este autorizat sa contracteze imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni. Operaţiunile FSDI sunt finanţate din următoarele surse: venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni; venituri din tranzacţionarea de instrumente financiare emise de alte entităţi; operaţiuni cu instrumente financiare proprii; venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu; împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni; alte surse prevăzute de lege.
 • Obiectul principal de activitate al FSDI este cod CAEN 6499 „Alte intermedieri financiare n.c.a.”, iar activitatea principală este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor.
 • În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate: să înfiinţeze societăţi ca asociat unic sau ca acţionar împreună cu alţi participanţi, în orice formă de societate stabilită de legislaţia societară în vigoare; să participe la finanţarea societăţilor în care este acţionar prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare; să vândă acţiuni din portofoliu, în condiţiile legii; să vândă, să achiziţioneze şi să menţină în propriul portofoliu instrumente financiare în conformitate cu politicile investiţionale proprii.
 • FSDI nu va investi în capitalul social al societății de proiect in cazul proiectelor de tip PPP.
 • Sediul Fondului va fi la București
 • FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singure sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.
 • FSDI este deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către Statul român. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al FSDI sunt exercitate, în numele statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2019 în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSDI. Această influență va fi recuperată în anii următori primului an de funcționare prin încasarea dividendelor pe care FSDI le va plăti statului, în calitate de acționar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de repartizare a profitului și stabilire a dividendelor.

Guvernul a aprobat în ședința din 15 noiembrie, după negocieri aprinse între PSD și ALDE, proiectul de Ordonanță de Urgență privind cadrul general de înființare a fondurilor suverane. Acesta este un prim pas pentru înființarea unui fond suveran de investiții și dezvoltare. Pasul următor și cel mai dificil este aprobarea unei Hotărâri de Guvern care să prevadă înființarea fondului și companiile care vor face parte din el. În privința hotărârii de guvern, vor fi alte negocieri între cele două partide aflate la guvernare, aceasta în condițiile în care acum ALDE, prin Ministerul Energiei, controlează mare parte din managementul societăților energetice de stat. ALDE nu vrea să piardă acest control. Pe de altă parte, și PSD, prin Ministerul Finanțelor vrea să ajungă la butoanele acestor companii.

Vezi mai multe aici: