În cel de-al treilea trimestru din 2018, veniturile totale ale populaţiei (medii lunare pe o familie) au fost de 4.454 lei, iar cheltuielile totale au fost, în medie de 3.891 lei lunar/familie, potrivit anunțului făcut joi de Institutul Național de Statistică. La nivel individual, venitul mediu lunar a fost de 1713 lei pe persoană, iar cheltuielile totale de 1497 lei pe persoană. Statistica cuprinde în măsurătoarea veniturilor atât salariile, cât și veniturile din prestaţii sociale , din agricultură, cele din activităţi neagricole independente, din chirii și contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii.

HotNews.roFoto: Hotnews

Potrivit datelor INS, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de români sunt: consumul de bunuri, de servicii, impozitele, contribuţiile, cotizaţiile, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei etc.).

De asemenea, cheltuielile mai includ banii alocați pentru investiţii, pentru cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni, acestea deţinând o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6%).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul III 2018, în medie, 31,8% din consumul gospodăriilor.