​Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență din care reiese că amenzile pentru bănci și retaileri ar putea crește de la 50.000 - 100.000 lei, la 4% din cifra de afaceri.

Marius_Parvu, presedinte ANPCFoto: ANPC

Proiectul înăsprește practic pedepsele în cazul în care o bancă sau un retailer încearcă să inducă în eroare clienții, dar mai adaugă ceva: posibilitatea ca, în cazul acțiunilor colective, să se poată dispune restituirea sumelor pe întreg portofoliul, ceea ce până acum nu se putea. Măsura apare la art 4 din Proiect, în primul aliniat.

”Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 03 august 2012, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolul 13, se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, fără a se ţine cont de numărul clauzei contractuale şi fără a mai avea posibilitatea inserării cuprinsului acestora în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale. Instanţa va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute in temeiul unor clauze abuzive”

Ce mai arată proiectul:

  • Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune una sau mai multe dintre următoarele obligații: respectarea clauzelor contractuale care au fost încălcate începând cu data încălcării; restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției; aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului- verbal de constatare a contravenției.
  • În cazul în care nu sunt aduse la îndeplinire a obligaţiile prevăzute în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri. Anterior amenda era de 50.000 - 100.000 lei.
  • De asemenea, prin proiectul de OUG se mai modifică articolul 74 al legii 258/2017. Aici sunt prevăzute amenzi de 3-4% din cifra de afaceri, deși anterior era vorba de 10.000 - 50.000 lei.
  • Acestea se referă la modul în care clienții sunf informați cu privire la comisioane, precum dimensiunea caracterelor din contract etc. Dacă sunt încălcate prevederile, amenda este de 3% din cifra de afaceri.