Numărul firmelor plătitoare de impozit pe profit s-a redus considerabil în ultimii 4 ani, iar încasările bugetare au fost afectate negativ cu sume de ordinul a 1,5-2 miliarde lei, reiese dintr-un studiu realizat de Consiliul Fiscal. Potrivit acestuia, o inversare a măsurii de impozitare a veniturilor pentru firmele cu venituri anuale de peste 100.000 de euro, concomitent cu eliminarea impozitului specific și întărirea controlului fiscal astfel încât profiturile scoase la lumină să fie impozitate ar putea conduce la sume suplimentare atrase la bugetul general consolidat de peste 2,5 miliarde lei.

HotNews.roFoto: Hotnews

"În perioada 2015-2018 în România au avut loc schimbări legislative ample în ceea ce privește modalitatea de impozitare a câștigurilor firmelor care au modificat substanțial sfera de cuprindere a companiile încadrate în categoria microîntreprinderilor, rata de impozitare aplicată acestora și implicit încasările bugetare din această categorie de impozite. Astfel, plafonul de venituri anuale până la care o companie este inclusă în această categorie a fost majorat de peste 15 ori în perioada 2015-2018, ceea ce a echivalat cu o deplasare a impozitării către o așezare a acestora pe baza veniturilor în loc de profituri, iar cotele de impunere au fost diminuate, realizându-se o diferențiere în funcție de numărul de angajați. În plus, pentru firmele care își desfășoară activitatea în domeniul hoteluri, restaurante, cafenele a fost introdus un impozit specific care a înlocuit impozitul pe profit", se arată în document.

Conform documentului, pe fondul majorării succesive a plafonului aplicat veniturilor microîntreprinderilor din perioada 2015-2017, circa 90% dintre firmele analizate au obținut venituri din exploatare care se încadrează în această limită (o extindere cu circa 25 p.p. sau peste 161 de mii de firme a dimensiunii eșantionului față de anul 2015), iar contribuția acestui segment la activitatea economică a cunoscut o creștere spectaculoasă: veniturile din exploatare agregate reprezintă 10,2% din total (față de 2,2% în anul 2015), iar profiturile brute pozitive 22,9% (față de 7,2% în anul 2015).

Dublarea din anul 2018 a plafonului de venituri anuale până la care o firmă este încadrată în categoria microîntreprindere va avea drept consecință o majorare și mai însemnată a acestor ponderi.

"Aprecierea costurilor și beneficiilor care decurg dintr-un sistem simplificat de impozitare a câștigurilor, cum este cel al veniturilor reprezintă o provocare pentru decidenți de politici economice. Pe de o parte, intenția de a diminua costurile ocazionate de raportările contabile și determinarea obligațiilor fiscale precum și pe cele legate de conformarea cu reglementările în vigoare pentru firmele mici și de a contrabalansa dezavantajul acestora comparativ cu firmele mari în ceea ce privește accesul mai limitat la finanțare trebuie analizate în corelație cu dezavantajul relativ al sistemului de impozitare a veniturilor pentru firmele aflate în fază investițională precum și cu raportul beneficiari – perdanți al unei astfel de abordări", menționează sursa citată.

  • În prezent, există microîntreprinderi puternic avantajate de acest sistem, dar raportul beneficiari – perdanți este relativ echilibrat.
  • Mai mult, încasările bugetare sunt afectate negativ de acest sistem, impozitarea profiturilor fiind de natură să genereze venituri bugetare suplimentare semnificative.
  • În ultimă instanță, analiza ar trebui să se concentreze asupra definiției microîntreprinderii, respectiv asupra pragului de venituri până la care o firmă se încadrează în această categorie. Un element de bază al acestei analize ar trebui să fie reprezentat de măsura în care costurile ocazionate de raportările contabile și determinarea obligațiilor fiscale sunt constrângătoare prin raportare la veniturile anuale realizate.

"Consecințe importante ale schimbărilor majore ale regimului de impozitare a câștigurilor firmelor din România s-au resimțit și la nivelul bugetului general consolidat. Astfel, numărul firmelor plătitoare de impozit pe profit s-a redus considerabil în ultimii 4 ani, iar încasările bugetare au fost afectate negativ cu sume de ordinul a 1,5-2 mld. lei. Impactul bugetar al acestor măsuri s-a dovedit dificil de estimat ex-ante, iar datele la nivel microeconomic observate ex-post au arătat în general pierderi de venituri mai ridicate comparativ cu cele anticipate inițial", se mai spune în studiu.

Această trecere masivă de la impozitarea profiturilor la impozitarea veniturilor a fost realizată într-o perioadă de boom economic când profitabilitatea firmelor este ridicată ceea ce probabil a amplificat pierderea de venituri. Succesiunea de modificări fiscale a generat și o scoatere la suprafață a profiturilor firmelor care acum sunt plătitoare de impozit pe venit, fără ca aceasta să genereze încasări bugetare suplimentare.

Mai mult, spune documentul, posibilitatea firmelor de a opta pentru impozit pe profit sau impozit pe venit permite firmelor să-și optimizeze obligațiile fiscale, cu consecințe negative suplimentare asupra încasărilor bugetare. O inversare a măsurii de impozitare a veniturilor pentru firmele cu venituri anuale de peste 100.000 de euro, concomitent cu eliminarea impozitului specific și întărirea controlului fiscal astfel încât profiturile scoase la lumină să fie impozitate ar putea conduce la sume suplimentare atrase la bugetul general consolidat de peste 2,5 miliarde lei.