​Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) au încheiat un acord de cooperare, potrivit unui document publicat pe site-ul Fiscului. Astfel, CNSP va indentifica firme "care prezintă risc fiscal ridicat", iar ANAF va merge în control. Acordul este semnat atât de noua șefă ANAF, Mihaela Triculescu, cât și de președintele Comisiei de Prognoză, Ion Ghizdeanu.

Sediul ANAFFoto: Agerpres

Vezi Acordul ANAF și CNSP aici.

Ce spune documentul:

  • Începând cu luna ianuarie 2019, CNSP va selecta contribuabilii care vor fi propuși pentru a fi cuprinși în controalele întreprinse de ANAF în funcție de domeniul de activitate, fluctuația cifrei de afaceri și a celorlalți indicatori stabiliți de comun acord între ANAF și CNSP.
  • Analiza de risc se va realiza de ANAF în funcție de indicatorii statistici existenți în bazele de date ale AANF și indicatorii statistici trimiși de CNSP.
  • Analiza de risc are ca scop determinarea sectoarelor și societăților unde există riscuri fiscale potențiale.
  • CNSP va comunica conducerii ANAF lunar situația domeniilor și a societăților comerciale care prezintă un grad ridicat de risc de evaziune fiscală. Trimestrial se va face o analiză comună a rezultatelor și se vor aduce îmbunătățiri metodologiei de analiză re risc, dacă va fi cazul.
  • ANAF va utiliza analiza re risc și informațiile transmise de către CNSP pentru stabilirea programului acțiunilor de control. Modalitatea de preluare și stabilirea concretă a acțiunilor de control se realizează de către ANAF cu comunicarea către CNSP a considerentelor pentru care unele dintre propunerile CNSP nu au fost preluate.
  • În măsura în are pentru analiza re risc sunt necesare informații sectoriale și microeconomice de la societățile comericiale sau instituții publice, ANAF și CNSP vor colabora în vederea obținerii acestora, în conformitate cu prevederile legale.
  • În cazul în care din analizele de risc rezultă necesitatea realizării unor acțini de verificare și control complexe, cu aprticiparea și altor organisme abilitate, ANAF și CNSP propun Guvernului luare de decizii cu privire la modalitățile concrete de cooperare instituțională.
  • ANAF se angajează să transmită CNSP informații cu privire la efectele obținute în privința reducerii evaziunii fiscale, în urma acțiunilor de control la societățile comerciale propse în analizele de risc.
  • În vederea realizării prevederilor Acordului, ANAF și ANSP pot constitui grupuri de lucru comune.

"Conform datelor Institutului Național de Satistică (INS), ponderea economiei neobservate în PIB (economia ascunsă de bunuri și servicii care nu contribuie la buget) a crescut la 22,8% în anul 2016, de la 20,5% în 2015, continuând să se mențină la peste 21% în anii 2017 și 2018. Aceasta înseamnă că aproximativ 160-180 miliarde lei reprezintă valaorea adougată brută care nu este fiscalizată, ceea ce înseamnă un minim de pese 50 miliarde lei mai puțin la bugetul general consolidat", se arată în document.

Citește și: