Pe site-ul ANAF a apărut proiectul de ordin al preşedintelui ANAF cu procedura înregistrării în scop de TVA şi emiterea Deciziei de înregistrare în scop de TVA în aceeaşi zi cu data depunerii. Procedura nu se aplică la depăşirea la plafon, dacă e anulat codul pe motiv de inactivitate a contribuabilului, pentru nedepunere deconturi de TVA sau pentru depunere deconturi de TVA pe “zero”.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Paşi de urmat :

1. Cu ajutorul unui PDF inteligent se va transmite un zip ataşat ce conţine Declaraţia pe proprie răspundere a asociaţiilor / administratorilor SEMNATĂ OLOGRAF de aceştia ( ANEXA 7)

2. Se completează Formular 010 – declaraţia de menţiuni ca şi până acum

3. Cu cele două se merge la ANAF şi dacă e valida recipisă la acea Declaraţie transmisă şi semnată electronic se emite Deciza de înregistrare în scop de TVA şi se generează Codul de înregistrare în scop de TVA .

""(10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării."

(12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declaraţia pe proprie răspundere.

(13) În cazul în care, în urmă verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informaţiile înscrise în declaraţia pe proprie răspundere nu corespund datelor disponibile în evidenţele organului fiscal, transmite către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. „

Ulterior se fac verificări asupra acelei declaraţii pe proprie răspundere semnată de asociaţi şi asupra informaţiilor declarate în PDF dacă acestea corespund cu datele din evidenţa organelor fiscale .

IMPORTANT:

“Art. II. Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată pană la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2019. „

Declaraţia pe proprie răspundere aici , iar Proiectul de ordin aici :

PROCEDURA NU SE APLICĂ :

• la depăşirea la plafon

• dacă e codul anulat pe motiv de inactivitate a contribuabilului

• dacă e codul anulat pentru nedepunere deconturi de TVA ;

• dacă e codul anulat pentru depunere deconturi de TVA pe “zero”

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj şi unul dintre fondatorii şi administratorii Asociaţiei “Tax Advisors” şi al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 21.500 de membri, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistență pe probleme fiscale şi în materie de creanţe bugetare, reprezentare în faţă organelor fiscale, instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparţin în exclusivitate autorului.