​Direcţia Generală a Vămilor atenţionează operatorii economici autorizaţi să deruleze operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize prin intermediul EMCS (Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) sau cu accize plătite în statul membru de expediţie că retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană poate avea impact asupra operaţiunilor transfrontaliere intracomunitare cu produse accizabile către, dinspre şi prin Regatul Unit. Astfel, expeditorii şi destinatarii autorizati trebuie să examineze noile lor obligaţii după data retragerii, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Sediul ANAFFoto: Agerpres

"EMCS nu va mai fi aplicabil în cazul mărfurilor care circulă în regim suspensiv de la plata accizelor care provin din UE și sunt expediate în Regatul Unit, sau celor care sunt expediate din Regatul Unit catre UE, aceste mișcări, ca şi cele cu accize plătite, urmând a fi tratate după data de 30 martie 2019 ca exporturi, respectiv puneri in libera circulatie a marfurilor, in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) nr. 952/2013 AL

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii", se arată în document.

Operatorii economici afectaţi sunt sfătuiţi să-şi organizeze activitatea astfel încât mişcările cu produse accizabile iniţiate în perioada următoare să fie închise în sistemul informatic înainte de data de 30 martie 2019.

Ca principii generale:

  • autorizaţiile emise în Regatul Unit nu vor mai fi valabile în Statele Membre. În consecinţă, orice document administrativ electronic, document administrativ simplificat sau în procedură alternativă aprobat de autoritatea competentă din Regatul Unit înainte de data retragerii nu mai este o dovadă valabilă a statutului unional al marfurilor;
  • nu se pot face schimburi de mesaje electronice între statele membre şi Regatul Unit prin platformele de comunicaţii gestionate de Uniunea Europeana, cum ar fi EMCS;
  • nu poate fi iniţiată o nouă mişcare intracomunitară de produse accizabile către sau dinspre Regatul Unit după data retragerii;
  • toate mişcările în curs de desfăşurare cu produselor accizabile provenind din sau către Regatul Unit vor fi considerate, după data retragerii, deplasări din sau către o tară terţă, cu toate consecinţele aplicabile (de exemplu, statutul mărfurilor din afara UE, procedurile vamale aplicabile, confiscarea mărfurilor în caz de nerespectare).