​În luna ianuarie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 114 milioane euro, comparativ cu 7 milioane euro în luna ianuarie 2018, arată datele transmise luni de Banca Centrlă. Dacă privim mai în detaliu, vedem că balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 476 milioane euro, iar balanța veniturilor primare, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor au înregistrat excedente mai mari cu 181 milioane euro, cu 141 milioane euro, respectiv cu 47 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 362 milioane euro (comparativ cu 192 milioane euro în luna ianuarie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 341 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 21 milioane euro.

În luna ianuarie 2019, datoria externă totală a scăzut cu 817 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 529 milioane euro la 31 ianuarie 2019 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2019 nivelul de 30 856 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,2% în luna ianuarie 2019, comparativ cu 20,7 % în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2019 a fost de 73,1%, comparativ cu 74,6% la 31 decembrie 2018.