​În proiectul de OUG de pe site-ul MFP dupa art 281 din capitolul Solutionarea contestatiilor la actele adminsitrative fiscale se introduce o modfificare extrem de importanta si benefică pentru contribuabil. Știm cu toții că în prezent Codul de procedură fiscală prevede că odată emisă decizia de soluționare a contestației aceasta este definitivă în sistemul administrativ.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Ceea ce înseamnă că decizia nu mai poate fi revocată chiar dacă se constată că aceasta nu este fundamentată sau dacă anterior ori ulterior emiterii deciziei de soluționare a contestatiei s-a pronunţat o hotărâre judecătorească de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care se adoptă o soluție diferită de cea din decizia de soluționare a contestației, respectiv o hotârâre CJUE care în mod evident, se poate aplica în cadrul soluţionării contestaţiei administrative.

Se introduce posibilitatea REVOCARII DECIZIEI la cererea contribuabilului !

5. După articolul 281 se introduce un nou articol, art. 281^1, cu următorul cuprins:

„Articolul 281^1

Revocarea deciziei de soluționare

(1) Decizia emisă în soluționarea contestației poate fi revocată, de către organul emitent, la cererea contribuabilului/plătitorului, în următoarele situații:

a) nu s-a avut în vedere aplicarea la speţă a anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;

b) ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală care oferă o altă interpretare dispozițiilor legale incidente speței;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României fie în interpretare fie un recurs în interesul legii care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei diferită de cea din decizia de soluționare a contestației;

d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care, în mod evident, este contrară deciziei din soluţionare a contestaţiei administrative.

(2) Cererea prevăzută la alin (1) poate fi depusă:

a) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor prin care s-a formulat acțiune în contencios administrativ până la data la care instanţa judecătorească de fond soluționează litigiul;

b) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor prin care nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ în termen de un an de la data comunicării deciziei de soluționare, chiar dacă obligația fiscală a fost stinsă.

(3) Cererea de revocare se soluționează prin decizie de admitere sau respingere. Împotriva deciziei de respingere se poate formula, acțiune la secția de contencios administrativ a tribunalului competent.”

Un proiect de OUG dat de MFP care consider ca va aduce in mod sigur o oarecare stabilitate , o interpretare unitara la nivel national a legislatiei fiscale , solutionarea contestatiilor nu se mai face de catre cei ce au facut inspectia fiscala - in speta ANAF , ci de catre MFP existand o Directie specializata pe legislatie fiscala si metodologie , in opinia mea cu profesionisti in domeniu. ( si carora Jurisprudenta CJUE nu li se pare o forma fara fond ) .

Proiectul poate fi consultat aici

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 22.500 de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.